NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

Intensieve 5-daagse MEP-course 2017 door prof. Hans Bakker

Op vijf opeenvolgende vrijdagen in de maanden juni en juli 2017 heeft de intensieve cursus Management of engineering projects weer plaatsgevonden.  De cursus die ooit begon als een keuzevak in het mastercurriculum van de faculteit Werktuigbouw is na het in gebruik nemen van het gelijknamige boek in het bachelor onderwijs uit het master curriculum geschrapt. Om de medewerkers van de sponsor bedrijven toch de mogelijkheid te geven om zich de basis processen van het managen van projecten eigen te maken, geven we de cursus sinds 2015 specifiek voor deze deelnemers. In voorkomende gevallen sluiten startende promovendi aan, of nemen we ook deelnemers vanuit de ondersteunende diensten van de universiteit op. Al met al is dit een goed lopend concept geworden en voor ons ook een omgeving om andere les vormen uit te proberen.

 

Met de komst van het boek en de beschikbaarheid van het materiaal uit de MOOC (Massive Open Online Course) is de wijze van les geven geleidelijk aan gewijzigd. Ook vanwege de geringere hoeveelheid tijd ten opzichte van het oude keuze vak. In het oude curriculum hadden we 42 contact uren en nu 40, dus daar zit het verschil niet. Maar vroeger liep het vak over een heel semester (=14 weken) en nu maar over 4 weken. Dus tijdens de cursus is er nu meer tijd nodig voor project en groepswerk om hetzelfde doel te kunnen bereiken. 

 

Hoe hebben we dat opgelost? Zoals het in onderwijs jargon heet: “we have flipped the classroom”. Het leren en absorberen van de stof gebeurt thuis als voorbereiding en in de contacturen zoeken we de verdieping. De deelnemers krijgen vooraf opgegeven wat we verwachten dat ze gelezen hebben. Dat kunnen een of twee hoofdstukken zijn, ondersteund door twee video’s van de MOOC. Daarmee is de basis kennis verzameld en in de cursus gaan we dan de verdieping zoeken. Dit gebeurt door gast sprekers uit de praktijk uit te nodigen, collega docenten te vragen hun licht over het onderwerp te laten schijnen of mijn assistent, Roald Arkesteijn (al 8 jaar betrokken) of ikzelf geven nog wat toelichting op de inhoud. Het belangrijkste is dat de deelnemers het geleerde gaan toepassen. Daarom werken ze aan het ontwikkelen, schrijven en presenteren van een project implementatie plan (PIP). Deze PIP wordt op de laatste dag aan het bestuur van de stichting gepresenteerd in een onderlinge competitie. Na afloop krijgen alle deelnemers een certificaat voor het met goed gevolg doorlopen van de cursus.

 

Geloof het of niet, maar ieder jaar zijn we nog steeds aan het verbeteren, ondanks het feit dat dit al de 11e keer was dat de cursus gegeven werd. De groepen worden bijvoorbeeld meer gemengd tussen de opdrachten, zodat de deelnemers elkaar echt allemaal leren kennen. We hebben op verzoek meer teambuilding oefeningen ingepast en op de eerste dag is er nu ook een welkomstborrel om elkaar wat beter te leren kennen. De groep was uiterst  actief en enthousiast, zoals het stichtingsbestuur ook opmerkte bij de uiteindelijke presentatie. Dat geeft de burger weer moed om het nog een paar keer te doen. Het lijkt er namelijk op dat we een werkbaar model gevonden hebben.

 

Een opmerking tot slot. We weten niet precies wat de oorzaak is, maar de deelname dit jaar was beduidend lager dan we andere jaren gewend waren. Iedere sponsor mag zoals gezegd als tegenprestatie twee jonge medewerkers naar de cursus afvaardigen. Andere jaren moesten we echt die grens handhaven, omdat er meer belangstelling was. Dit jaar hebben we net 21 deelnemers gehaald, de helft van wat we gewend zijn. Ik hoop niet dat dit een trend is. Qua groepswerk is het geen probleem, dat was dit jaar door de geringere omvang wel intensiever. Maar ik hoop niet dat de bedrijven structureel minder medewerkers naar cursussen sturen? Ik hoor graag van u wat uw visie hierop is en of we volgend jaar de trend weer kunnen keren. Inmiddels hebben we gedurende de tijd dat ik de leerstoel bezet ongeveer  400 medewerkers onderwezen in dit nog altijd boeiende vakgebied.

Hopelijk tot volgend jaar,

Roald Arkesteijn en Hans Bakker