NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

Big Data

Big data speelt een steeds grotere rol in de procesindustrie. De hoeveelheid data die wordt gegenereerd en opgeslagen, groeit exponentieel door de opkomst van nieuwe digitale technieken. Niet alleen de opslag van deze hoeveelheden data is een uitdaging. Ook het analyseren van data speelt een steeds grotere rol. Deze data bevat immers een schat aan informatie voor o.a. optimalisatie van bedrijfsprocessen en/of businessmodellen. Op dit moment gebruiken we nog maar een zeer klein deel van de beschikbare data, maar dit gaat veranderen. De vraag daarbij is o.a. wat hierdoor verandert in de bedrijfsprocessen/businessmodellen en hoe we hier mee om zouden moeten gaan binnen de procesindustrie. Dit geldt zowel voor de individuele spelers als voor de samenwerking in de keten. Een echt NAP onderwerp dus!

Door de grote interesse en het grote succes van de Studium Generale “Big Data, Groot inzicht?”, de tweede Studium Generale “Big Data” en de “NAP Workshop Big Data, Science en Machine Learning”, is gebleken onder de deelnemers dat er veel belangstelling en interesse is voor het onderwerp Big Data. NAP heeft daarom in 2018 de Special Interest Group Big Data opgericht, waarin deelnemers hun kennis en ervaringen kunnen delen. In een besloten omgeving kan men met collega’s uit het vak onderwerpen, best practices of nieuwe ontwikkelingen op een gestructureerde manier bespreken.