NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

Actief in DACE

Actief in DACE

DACE het netwerk voor cost engineers en value managers is een zeer actieve stichting met 9 Special Interest Groups, 4 contactbijeenkomsten per jaar, ca 6 opleidingen, een vakblad, een kennisdatabank, een prijzenboekje en een normendatabank.

Om dit allemaal up to date te houden zijn veel mensen actief betrokken bij DACE. Toch heeft ook DACE last van vergrijzing en door de teruglopende markt komt er additionele tijdsdruk op de actieve vrijwilligers vanuit de deelnemende bedrijven. DACE zoekt daarom in alle geledingen nieuwe actieve deelnemers.

DACE wil het toonaangevende platform zijn voor kennis en netwerken van cost engineers en value managers.

Actief deelnemen in DACE kost tijd, maar levert het ook wat op?

Ik denk van wel zowel voor de persoon als voor het deelnemende bedrijf. Voor de persoon gaat het om ontwikkeling van “soft & hard skills”. Als je actief bent kun je leren presenteren voor vakbroeders, lesgeven aan vakbroeders, leren organiseren of coördineren, een vergadering leiden, heel veel zaken die je waarschijnlijk ook in je werkomgeving kunt gebruiken. Daarnaast zie je hoe andere mensen dit doen, waarvan je ook weer kunt leren. Naast deze soft skills leer je natuurlijk ook veel van het vakgebied zelf en de aanpalende randgebieden. De kracht is dat je een onderwerp waar je vanuit je eigen gezichtspunt volledig mee vertrouwd bent plotseling vanuit een ander perspectief behandeld ziet worden. Dat kan zijn vanuit een andere industrie (Contactbijeenkomsten), maar ook vanuit het perspectief van de Klant/ Ingenieursbureau of aannemer (SIG’s). Ik vind het zelf altijd weer verrassend hoeveel waarheden er kunnen bestaan over hetzelfde onderwerp. Voor je CV is het natuurlijk ook goed om een artikel te publiceren, of een presentatie te geven aan een (grote) groep vakgenoten.

Vanuit het deelnemende bedrijf is actieve deelname denk ik ook positief. Je kunt je als bedrijf profileren met speciale kennis over vakgebieden en/of methoden, d.m.v. publicaties, presentaties of het verzorgen van een vak op een cursus. De deelnemende medewerkers worden opgeleid en verdiepen hun kennis van het vakgebied. Als ze er alleen over praten, krijgen ze andere ideeën, maar als ze gaan presenteren, publiceren of lesgeven verdiepen ze hun kennis nog veel meer. Het principe van wat je hoort vergeet je binnen een week, maar wat je andere leert onthoud je heel lang. Voor de bedrijven is het verder interessant om te kijken of we door deze kennisdeling de B.V. Nederland, of in ieder geval onze eigen industrie een “competitive edge” kunnen geven. De ideeën die medewerkers opdoen, afgekeken van andere bedrijven in dezelfde industrie of door parallel denken vanuit andere randgebieden maakt de medewerker veelzijdiger en waarschijnlijk iemand die meer kan bijdragen aan het eigen bedrijf.

Nieuw bloed in DACE

DACE is gestart met de Special Interest Groep Young Professionals, een hele duidelijk aanwijzing dat wij het opleiden van de jonde generatie tot vak volwassen cost engineering & Value management professionals serieus nemen. Maar ook elders in de DACE organisatie is verjonging nodig. De voordelen die hierboven genoemd worden zijn het sterkst bij mensen die het nog niet eerder hebben gezien en meegemaakt. Ik denk dat de “repeat factor” voor ervaring binnen DACE tussen de 6 en 8 jaar ligt en eigenlijk zou iedereen zijn jongere collega moeten introduceren rond die periode. Zeg ik dan dat de oudere hun plaats moeten vrijmaken, nee dat hoeft niet, maar wij zouden wel op zoek moeten gaan naar een balans tussen nieuw en oud.

Ik nodig U graag uit om deel te gaan nemen in een Special Interest Groep, om les te gaan geven of om een artikel te schrijven.