NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

Afscheid van Julius Freutel

Dank je wel Julius!

Na 5 jaar directeurschap van NAP en DACE heeft Julius Freutel afscheid genomen van de rol die hij de afgelopen jaren met veel verve heeft ingevuld. Op de contactbijeenkomsten van september j.l. is Julius uitgebreid bedankt door de voorzitters van NAP en DACE voor zijn grote bijdrage. Julius heeft met veel plezier en enthousiasme zijn directeurschap inhoud gegeven. In de afgelopen 5 jaar zijn er bij NAP en DACE een groot aantal initiatieven genomen en mijlpalen gerealiseerd.  

 

 

SIG’s
Een aansprekend voorbeeld hiervan is de oprichting van vele nieuwe Special Interest Groups (SIG’s). Bij NAP betreft dat de SIG’s, Project Management, 2x2 OPEX, Sustainability, Process Safety en bij DACE de SIG’s, Cost Engineering Machinebouw & Maakindustrie (CEMM), High Complexity Buildings (HCB), Planning en last but not least de NAP en DACE SIG’s Young Professionals.

Opleidingen
Op het gebied van trainingen en workshops heeft Julius zich ingezet voor de NAP Masterclasses Sustainability, de DACE cursussen Essenties van Cost Engineering, Essenties van Project Cost Control en LEAN. Ook heeft hij zich ingespannen voor de ontwikkeling van het professionele groeipad voor Value Managers met de cursussen VM1, VM2 en VM3. Daarnaast heeft hij een groot aandeel gehad bij de heroriëntatie van de nieuwe DACE Certified Cost Engineer 2.0 opleiding en het verder verstevigen van de Leerstoel Management of Engineering Projects aan de TU Delft.

Mijlpalen
Andere mijlpalen waren het 55-jarige NAP Jubileumcongres ‘Procesindustrie 2040 – de keten voorbij’ (150 deelnemers), de publicatie van NAP Leerstoel MEP boek ‘Management of Engineering Projects – People are Key’ (inmiddels ruim 1200 verkocht) en het Engelstalige en web-based Prijzenboekje (‘Price Booklet 30’).

Met de nieuwe logo’s en websites voor zowel NAP als DACE heeft Julius een belangrijke bijdrage geleverd aan de vitaliteit van NAP en DACE.

Inspiratie
In zijn reactie aan beide voorzitters bedankt Julius de leden en deelnemers van de beide stichtingen voor de inspirerende omgeving die ze met hun activiteiten gecreëerd hebben. Daarmee wordt een belangrijk bijdrage geleverd aan de kennisuitwisseling en versterking van de hele keten in de Nederlandse industrie. De volgende ontmoeting met Julius vindt ongetwijfeld plaats “in de keten”!