NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

Energie in samenwerking

Een tijdje geleden viel mij een radioreclame op van een niet nader te noemen leverancier van duurzame energie. Daarin geven zij aan een fysieke bijdrage te leveren aan meer duurzame energie. In tegenstelling tot de “aardkloten”, een deel van onze bevolking dat vooral veel meningen ventileert over het klimaat en duurzaamheid.

Daarbij is het de vraag of de een zonder de ander kan, want waar waren al die duurzame energiebedrijven eind vorige eeuw? Toch begrijp ik wel iets van de toon die gehanteerd wordt, want wordt er niet erg veel gepraat en te weinig gedaan?

 Als energieadviseur en eigenaar van een energieadviesbureau heb ik mij enkele jaren geleden aan mogen sluiten bij de Special Interest Group Sustainability (SIG Sustainability) en zodoende ook kennis gemaakt met het NAP netwerk. In de contacten met andere NAP-leden is mij opgevallen dat er veel kennis is op het gebied van energieonderwerpen. Het zou mooi zijn als we wat meer gebruik zouden kunnen maken van beschikbare kennis. Als energieadviseur ben ik ook al jaren lid van de Federatie van Energieconsultants FedEC. Die vereniging bestaat grofweg voor 20% uit adviseurs die werken voor de industrie.

De energieadviseurs die voor de industrie werken zijn continu bezig om hun kennis op peil te houden en vooral aan te sluiten bij de nieuwe ontwikkelingen op energiegebied. De kennis binnen het NAP-netwerk is ook voor de energieadviseur waardevol. Het zou daarom goed zijn om juist als het gaat om nieuwe ontwikkelingen en nieuwe technieken meer afstemming te laten plaatsvinden tussen de adviseurs, bedrijven en kennisinstellingen die zijn aangesloten bij NAP. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan ISPT, ECN, maar ook bedrijven als Bronswerk. Combineer die kennis met de integrale benadering die de energieadviseur kan inbrengen en ik zie duidelijke voordelen voor de industrie.

We zien in Nederland met enige regelmaat rapporten verschijnen van  bureaus en instellingen die vooral vanuit een beleidsmatige invalshoek kijken naar verduurzaming van Nederland. Veel van die studies en rapporten lijken vooral bedoeld om het overheidsbeleid te voeden of te ondersteunen. Dit soort onderzoeken zorgen voor het vergroten van de bewustwording dat we daadwerkelijk iets zullen moeten doen om de CO2-emissies binnen de perken te houden en de ook andere milieuproblemen het hoofd te bieden. Te vaak is in de uitgebrachte adviezen en rapporten geen rol bedacht voor de energieadviseur. En daarmee wordt een belangrijke schakel in het realiseren van energiebesparing en toepassing van duurzame energie over het hoofd gezien.

Binnen de industrie is er vaak nog beperkt aandacht voor energie, vooral omdat de kosten voor energie laag zijn en er meer aandacht is voor productkwaliteit, nieuwe producten en het vergroten van het marktaandeel. Bovendien is binnen het hoger onderwijs het onderzoeken van energiebesparing en toepassing van duurzame energie geen wezenlijk onderdeel van de opleiding. Neem daarbij dat veel bedrijven moeite hebben om geschikt goed opgeleid technisch personeel te vinden en het wordt dan steeds duidelijker waarom de aandacht voor energie binnen sommige industriële bedrijven beperkt blijft tot het zoeken naar ad hoc oplossingen. Dit kan worden verbeterd door hulp van buitenaf in te schakelen, waarbij het dan wel van belang is dat de energieadviseur voldoende kennis en ervaring heeft en onafhankelijk kan adviseren, iets wat bij FedEC hoog in het vaandel staat. Dus mijn oproep,  meer samen werken en echt gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring. Dan maken we wellicht wat sneller de stap van praten naar realiseren.

Ron Ongenae, Epro Consult B.V., lid van NAP en FedEC.