NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

Industrial User Panel

Op dinsdag 25 september 2018 heeft het jaarlijkse Industrial User Panel plaatsgevonden. Het  Industrial User Panel is de groep samengesteld uit de vertegenwoordigers van de sponsors van de Leerstoel “Management of engineering projects”. Eén keer per jaar brengen we de sponsors via het Industrial User Panel op de hoogte van de ontwikkelingen in en rond de Leerstoel. Dit gebeurt door de jaren heen op verschillende manieren. Soms een workshop, een andere keer een rondleiding plus discussie of alleen een aantal presentaties. 

Deze keer verzamelden de in totaal 13 deelnemers bij de afdeling Process & Energy, de bakermat van de Leerstoel. Als inleiding werd een presentatie gegeven over de energie transitie en de raffinaderij van de toekomst, de e-Refinery. Daarna zijn een aantal experimentele opstellingen bezocht met als thema de energie transitie. Altijd leuk om een aantal van de enthousiaste onderzoekers aan het woord te horen over hun dagelijkse bezigheden. Dit enthousiasme hebben we vast weten te houden en doorgezet met een aantal presentaties van de promovendi en medewerkers uit onze eigen sectie, Integraal Ontwerp en Beheer.

Een van mijn eigen promovendi, Maedeh Molaei deed verslag van de eerste bevindingen uit de survey die we vorig jaar zomer hebben uitgevoerd onder onder andere een groot aantal NAP deelnemers. Daarnaast heeft Afshin Jalali een sneak preview gegeven van zijn proefschrift dat hij op 19 november aan de TU Delft zal verdedigen: flexibel project management. Marian Bosch-Rekveldt, assistant professor bij de leerstoel, heeft in haar presentatie toegelicht hoe we meer waarde kunnen scheppen via projecten. Onder meer zoals in haar presentatie door het stimuleren van vroegtijdige waarschuwingssignalen.

Als laatste heb ik zelf een overzicht gegeven in getallen en jaartallen van de productie van de Leerstoel over de afgelopen 11 jaar alweer. Uit de reacties en de discussie kunnen we concluderen dat de inspanningen gewaardeerd worden en dat de sponsor vertegenwoordigers het iedere keer weer als een waardevolle middag ervaren. Een levendige gedachten uitwisseling vindt altijd plaats, hetzij tijdens de presentaties hetzij tijdens de afsluitende borrel. Aan de deelnemers dank voor de getoonde belangstelling en het enthousiasme, dat houdt ons op de been. Aan de afwezige sponsors, wat kunnen we doen om u er meer bij te betrekken? We doen tenslotte het onderzoek ook voor u en uw bedrijven.

 

Hans Bakker, NAP professor