NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

Intensieve cursus Management of engineering projects (MEP) 2019

In het voorjaar van 2019, om precies te zijn van vrijdag 26 april tot en met vrijdag 24 mei, heeft de jaarlijkse interactieve cursus “Management of engineering projects” weer plaats gevonden aan de Technische Universiteit Delft. De cursus wordt al vele jaren minimaal een keer per jaar gegeven voor jonge medewerkers van de sponsoren van de NAP Leerstoel MEP. Dit jaar had zich een gevarieerd gezelschap van voornamelijk jonge deelnemers aangemeld. In totaal 30 medewerkers van de sponsorbedrijven hebben actief aan de cursus deelgenomen.

De aanpak die we al een aantal jaren volgen wordt gekarakteriseerd door wat we “flipping the classroom” noemen. Dat betekent dat de deelnemers de stof (aangeboden via het boek Management of engineering projects) van enkele hoofdstukken per week - in hun eigen tijd - doornemen en dat dan tijdens de cursusdagen de verdieping gezocht wordt via discussies, groepswerk en eventueel een korte toelichting door gastsprekers, veelal de auteurs van de diverse hoofdstukken. Ook de door ons ontwikkelde instructiefilmpjes voor de Massive Open On-line Courses (MOOC) ondersteunen de deelnemers bij hun zelfstudie.

Naast mijzelf als de NAP hoogleraar hebben dit jaar in totaal 12 verschillende gastsprekers een bijdrage geleverd. Sommige uit het NAP netwerk, enkele collega docenten van de TU of oud-docenten en traditiegetrouw ook een deelnemer van de cursus van afgelopen jaar. Deze vertelt op de eerste dag hoe hij de cursus heeft ervaren en hoe hij de stof het afgelopen jaar in de praktijk heeft toegepast. De opdracht voor het groepswerk was ook dit jaar weer het uitbrengen van een bid voor een door de overheid uit te brengen tender voor het Windpark Hollandse Kust Noord. Op de laatste dag van de cursus presenteren de 6 groepen hun bid aan de tenderboard, die bestaat uit het bestuur van de Stichting, vertegenwoordigd door Edgar Leenen en Jan-Willem Sanders, en de staf van de cursus (hoogleraar en twee assistenten). 

De terugkoppeling van de deelnemers is overwegend positief tot zeer positief. De mix van praktijk, groepsopdracht en vele gastsprekers wordt zeer gewaardeerd: voldoende diepgang en zeer breed. Alleen mijn promovendi hadden dit jaar de plank wat misgeslagen. Hun verhaal werd als te theoretisch ervaren. Maar ook daar leren we weer van. Een ander element dat we wat meer moeten benadrukken is de balans opdrachtgever versus opdrachtnemer. Slechts 2 van de 9 waren van de opdrachtnemer kant. Maar dat hangt ook af van beschikbaarheid en dat is iets wat je ieder jaar weer voor elkaar moet zien te krijgen.

Ik pas het programma namelijk aan aan de beschikbaarheid van de sprekers en dan kan de logische opbouw wel eens verloren gaan. De belangrijkste klacht was echter dat de studenten niet voldoende tijd hadden tussen de cursus dagen in om hun leeswerk en voorbereiding te voltooien. Dus dat gaf wat stress aan het eind. Maar uiteindelijk heeft iedereen de cursus voltooid en was het weer een feestje om dit ieder jaar te mogen doen. En dat straalt af op de deelnemers. Wel heb ik mijn jarenlange assistent Roald Arkesteijn moeten missen. Kijken hoe ik dat volgend jaar weer oplos. U hoort nog van ons. 

NAP professor,

Hans Bakker