NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

Promotie Jurriaan Boon

Op 4 juli 2016 heeft dr. ir. Jurriaan Boon (werkzaam bij ECN) zijn proefschrift verdedigd aan de Technische Universiteit Eindhoven, met als titel ‘Scheiding van koolstofdioxide en waterstof op hoge temperatuur middels sorption-enhanced water-gas shift en palladium membranen’. In het proefschrift worden hoge temperatuur technieken ontwikkeld voor de scheiding van koolstofdioxide en waterstof – een scheiding die onder andere relevant is voor industriële productie van waterstof en het afvangen van koolstofdioxide.

Sorption-enhanced water-gas shift (SEWGS) is een combinatie van de water-gas shift reactie met de in situ adsorptie van koolstofdioxide aan een vast sorbens (K-HTC), waardoor direct heet waterstof op druk kan worden geproduceerd uit synthesegas. Een gecombineerde experimentele en modeloptimalisatiestudie heeft geleid tot begrip van de rol van stoom interactie met het sorbens en daardoor tot  een SEWGS cyclus met een stoomgebruik dat sterk is verminderd.

Waterstofscheiding met palladium membranen wordt beschouwd als veelbelovende technologie voor de industriële productie van waterstof. In een gecombineerde experimentele en modelmatige aanpak zijn de verschillende bijdragen aan de massatransportweerstand onderzocht. Bovendien is aangetoond dat koolstofmonoxide en stoom (uit synthesegas) leiden tot inhibitie van de waterstofpermeatie maar dat dit effect onder industriële condities niet altijd een belangrijke rol speelt.

Tot slot is het rendement vergeleken van verschillende technologiën: sorption-enhanced water-gas shift (SEWGS), palladiummembranen en conventionele absorptieprocessen. Voor de productie van waterstofrijke brandstof is SEWGS de meest efficiënte technologie. Voor de productie van zuiver waterstof uit aardgasreformaat leiden palladiummembranen tot de hoogste efficiëntie.”

Het proefschrift is hier te downloaden:

http://repository.tue.nl/844360 of https://pure.tue.nl/ws/files/25853115/20160704_Boon.pdf