NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

Collaborative Contracting in Projects

Project Management
24-05-2016 | Publicatie
Auteur: Mohammed Suprapto
De wetenschappelijke bijdragen van dit proefschrift kunnen als volgt worden samengevat.
Ten eerste is in dit onderzoek de geschiktheid van een relationele aanpak van het
projectmanagementonderzoek aangetoond door de constatering dat projecten gaan over
mensen en hun gedachtenwereld, gekenmerkt door hun culturen en denkmodellen. Ten
tweede is een Q-sort uitgevoerd om de perspectieven en percepties van de projectleiders te
reconstrueren op het gebied van samenwerkingsverbanden. De resultaten bevestigen de
idee dat samenwerking niet alleen kan worden gereguleerd door middel van formele
regelingen en contracten, maar dat deze ook sociaal moet worden gevormd. Ten derde is
empirisch materiaal verzameld voor het feit dat de samenwerkingskwaliteit tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer de prestaties van projecten positief beïnvloedt; dit
empirische bewijs miste tot nu toe in de bestaande literatuur. Ten vierde, is een
systematische analyse uitgevoerd van de relatieve invloed van drie verschillende soorten
contracten en de aanwezigheid (of afwezigheid) van contractuele bonussen. Het is
aangetoond dat partnering/alliantie contracten of contracten met bonusstructuur slechts
werken via relationele attitudes en teamwork tussen beide partijen. Tot slot dragen de
structurele modellen die empirisch getoetst zijn in dit onderzoek bij aan de roep uit de
literatuur om meer onderzoek met betrekking tot de ontwikkeling van wetenschappelijke
theorie die de causale verbanden tussen projectsuccesfactoren, project prestaties en
organisatorisch succes onderzoekt.
Trefwoorden: projectmanagement, Project Management, Contracting, Collaborative Contracting, owner - contractor collaboration, collaboration in projects, collaborative relationship, relational capability assesment tool (RECAP)
Bijgewerkt op: 24-05-2016
Bron: Mohammed Suprapto

Terug naar het overzicht