NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

"Management of Engineering Projects Course 2016 weer door 33 cursisten succesvol afgelegd"

Afgelopen september/oktober heeft weer een nieuwe groep deelnemers kennis gemaakt met de cursus ‘management of engineering projects’. Hoewel we de cursus al 9 jaar draaien (vanaf 2008) blijven we elk jaar de cursus veranderen op basis van deelnemers feedback en eigen inzichten. Een van de onderdelen waar we de afgelopen jaren een toenemende focus op hebben is de aandacht voor de mensen. De aandacht voor de menselijke kant komt niet alleen voort uit onszelf, maar ook uit de vraag van deelnemers. Jonge ingenieurs realiseren zich in toenemende mate dat een groot deel van de uitdagingen binnen projecten niet alleen technisch van aard is.

Zo hadden we binnen Eneco recentelijk een spreker (Pieter van der Zwet van MWH Global) met een grote interesse in de sociale psychologie. Hoewel hij zich begaf in een ruimte van ruim 20 project professionals, waren veel bekende psychologen en studies naar gedrag niet bekend in de zaal. Nu wil ik mijn collega’s niet te kort doen want ik denk dat de aanwezigen een prima steekproef vormen van project professionals in de proces en energie industrie. ‘Wij’ technici zijn zowel door opleiding als werkervaring zelden gemotiveerd om ons te verdiepen in de psychologie. De techniek is vaak al uitdagend genoeg, zeker in het begin van een loopbaan. En zoals veel dingen in het leven; onbekend maakt onbemind.

Mijn voorstel is dan ook om de interesse op dit vlak onder project managers, engineers en andere professionals te vergroten. Deze interesse zal vervolgens er toe leiden (althans, dat is de hypothese) dat er meer psychologie kennis wordt opgedaan en toegepast binnen projecten. De derde trap is dat dan vervolgens de project resultaten significant verbeteren (tweede hypothese).

Zoals alle goede (?) ideeen, is het moelijkste deel altijd het omzetten in acties. Zo zullen wij ons best blijven doen om dit onderwerp voldoende te belichten. Maar wat kan je nu zelf doen binnen jouw bedrijf? Zorg er eens voor dat de leestafel op het werk niet alleen technische leesbladen bevat, maar ook eens een psychologie magazine. Of beter nog, geef je werknemers een boek of een bladabonnement cadeau voor de kerst.

Het voordeel van zo’n bladabonnement is dat ze er maandelijks aan herinnerd worden. Wat dit kost? Verkeerd denken! Hoeveel gaat het opleveren?

Roald Arkesteijn
Assistant Management of Engineering Projects