NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

NAP contactbijeenkomst 'World Café Industrie 2040'

Op de eerste contactbijeenkomst van 2017 - georganiseerd door NAP Young Professionals - werden de aanwezigen door de jonge garde meegenomen naar het café. Niet zomaar een café, maar het NAP World Café Industrie 2040. Inzet was de verwachtingen voor de industrie in 2040 helder te krijgen. Dit leverde een energievolle setting op met veel dialoog en discussie. Veel ideeën kwamen los, zowel serieus als met een kwinkslag. De discussie werd gevoerd aan de hand van vier thema’s, namelijk Energietransitie, Digitalisering, Bedrijfsstructuur en de combinatie Leven & Werk.

Ieder thema had zijn eigen hoek in het café en de aanwezigen werden daar op verschillende manieren getriggerd hun gedachten te laten gaan. Een echte ‘Laat honderd bloemen bloeien’ campagne.

Ingeleid door een rapper die aan eenieder meegaf ‘to love millennials’, werd eerst centraal een aantal prikkelende vragen behandeld. Die waren bedoeld om het publiek alvast op te warmen voor wat komen ging. Bijvoorbeeld, hoe belangrijk is Artificial Intelligence in 2040? Keuzemogelijkheden hier waren a) net als het mobiel nu, b) ongewenst/verboden, c) achterhaald, d) doorontwikkeld/verder geïntegreerd. De meerderheid koos (uiteraard) voor de laatste optie, maar de andere keuzemogelijkheden zetten de mensen wel scherp om verder door te denken. Na deze centrale vragen kon het World Café van start gaan.

Energietransitie
Bij het thema Energietransitie was een aantal vragen voorbereid, waarop per groep kon worden ingegaan. De grote lijn die kon worden getrokken was, dat de invloed van de overheid heel belangrijk wordt geacht. Bijvoorbeeld om het voortouw te nemen en de gedachten bij consumenten om te turnen. Een vergelijking met de houding ten aanzien roken werd hier genoemd: hier is ook binnen een paar decennia een totale omkering in houding bewerkstelligd. Technisch lijkt het meeste wel mogelijk of mogelijk te worden in 2040. Bijvoorbeeld CO2- reductietechnieken kunnen al eenvoudig worden ingezet. En bij zoiets als het opslaan en transporteren van elektriciteit zit nog een grote uitdaging, maar de verwachting is dat daar grote sprongen zijn gemaakt in 2040.

Digitalisering

In de digitale speelgoedtuin met drones, 3D-printers, inspectierobots en control rooms liep de discussie over hele andere lijnen. 

Duidelijk onderscheid kon worden gemaakt in twee groepen. Een groep met mensen die als een Alice-in-Wonderland grote ogen opzette en volstrekt nieuwe dingen zag. Voor deze groep was het een mooie kennismaking om de mogelijkheden van deze technieken te verkennen. Voor een andere groep was er eigenlijk niets nieuws onder de zon; de technieken waren al bekend en - het moet gezegd - zij konden zelfs de jongeren nog iets leren.

Leven & Werk
Uit de hoek van Leven & Werk werd een benadering vanuit de generaties in 2040 gekozen. Voor iedere generatie moest een soort ‘mood board’ worden gemaakt, met plaatjes, indrukken en teksten. De twintigers zullen het heel gewoon vinden om ’s avonds hun kleding in de kast te hangen en deze ’s ochtends schoon en wel terug te vinden; geen gedoe meer. Contant geld bestaat dan niet meer; dat zal zo 2017 worden gevonden. Rijp voor het museum. Betalen zal vooral gebeuren op basis van persoonsherkenningstechnieken, fingerprints bijvoorbeeld of een complete scan. Bij de veertigers staat de beleving centraal. Shoppen wordt een ervaring zogezegd. Een kledingwinkel met een bar zal niet meer vreemd zijn. De zestigers hebben zich bezig gehouden met wonen en transport. Een aardig idee waar de combinatie met energiezuinigheid is gekozen, is dat intercontinentaal reizen dan heel anders zal gaan. Je stijgt waar je nu staat omhoog en laat de aarde onder je doordraaien; met een beetje bijsturen kom je dan zo in Australië. In die groep zijn ook nieuwe termen gemunt zoals ‘connected singles’ en ‘non-virtual communities’, waar Facebook en smartphone verbannen zijn. De tachtigers tenslotte leven in zelfstandige compounds met complete eigen voorzieningen. Een van de aanwezigen heeft zich aangemeld als burgemeester van zo’n compound.

Bedrijfsstructuur
Bij het thema bedrijfsstructuren van 2040 is een aantal stellingen behandeld. Daarbij zijn de aanwezigen (willekeurig) in het kamp met voor- of tegenstanders gezet. Dit leidde tot heftige discussies; iemand verzuchtte zelfs dat hij in het standpunt ging geloven dat hij moest verdedigen, terwijl hij daarvoor die mening absoluut niet was toegedaan. De stelling dat er geen kantoren meer zullen zijn, leverde zo enerzijds bijvoorbeeld op dat de huidige trend dat mensen een dag in de week thuis gaan werken zal toenemen. Wat de noodzaak van kantoren minder groot maakt. Anderzijds werd onderkend dat directe interactie tussen mensen noodzakelijk is om ideeën en projecten verder te brengen. Een andere stelling was dat in 2040 nog maar 20 uur per week wordt gewerkt. Dat wordt mogelijk geacht door dat we met alle informatie die steeds beter beschikbaar is ook steeds efficiënter kunnen werken. Anderzijds verzuchtte iemand: “Er is nog nooit kaas gemaakt met informatie”. Tenslotte was de verwachting dat administratieve medewerkers in 2040 grotendeels zijn verdwenen. Het monotone werk zal met technieken als artificial intelligence grotendeels verdrongen zijn. Al met al was de conclusie dat nieuwe technieken inderdaad de bedrijfsstructuren behoorlijk overhoop gaan gooien.