NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

NAP contactbijeenkomst

'The Dark / Far Side of Project management'

Uitdagingen en dilemma's bij de samenstelling van high performance teams

Dat de menselijke factor onderschat wordt, maar van doorslaggevend belang is voor het succes van een project, komt uitgebreid aan bod in het boek 'Management of Engineering projects - People are Key' van professor Hans Bakker en een groep senior professionals uit de praktijk. Tijdens de contactbijeenkomst van 15 september kreeg die praktijk een 'update' met tools, tips en tricks om high performance project teams samen te stellen, die daarnaast ook de uitdagingen van het digitale tijdperk aan kunnen. 

 

Om met enkele veelbelovende nieuwsfeiten op het gebied van project management te beginnen: de NAP Leerstoel 'Management of Engineering Projects' van professor Hans Bakker aan de TU Delft krijgt voor de derde keer een vervolg van drie jaar. Daarnaast zijn er meer dan 6.000 aanmeldingen voor zijn massive open online course (MOOC) 'Project Management of Engineering Projects: Preparing for Succes', die in oktober begint. Voeg daarbij het aanstormend talent in het netwerk NAP Young Professionals en de toekomst lijkt er zonnig uit te zien. "Zeker", vindt Marco Eykelenboom, project manager bij Fluor en voorzitter van de NAP SIG Project Management, "maar dan is het verstandig om allerlei ontwikkelingen, die onze projecten en relaties zullen beïnvloeden, goed in de gaten te houden."

 

'The Dark Side of the Moon'

Eykelenboom nam zijn gehoor mee in zaken die je niet ziet, maar er wel toe doen. "Om echt te slagen in het opleveren van een kwalitatief hoogwaardig project, veilig en efficiënt (binnen tijd en binnen budget) is het niet genoeg om alleen technisch goed zijn. Teams moeten cross-team interacties alsmede cohesie en vertrouwen genereren. De top-3 ingrediënten voor succes zijn samenwerking, communicatie en relaties. Sociaal-culturele vaardigheden zijn steeds meer doorslaggevende succesfactoren. Hoe sterker een relatie, hoe meer je voor elkaar krijgt. Die onzichtbare 'soft'-factors kun je hard maken door ze te meten en te analyseren en de resultaten vervolgens in te zetten bij het samenstellen van high performance teams. Daarvoor bestaan vele online tools voor het meten van team dynamiek, -sterkte en -motivatie, zoals Team Role Tests, Gallup's StrengthFinder en GlobeSmart talentontwikkeling. Vergeet als project manager eenvoudige, menselijke principes ook niet. Erkenning, lof en beloningen werken sterk motiverend. Mijn ervaring geeft aan dat je sterke high performance teams kunt bouwen door allereerst een heel duidelijk beeld van de toekomst - een visie voor het team - te definiëren. Stel daarnaast goede vragen, praat over dingen - zelfs de moeilijke dingen, zoals het aanspreken van teamleden die niet voldoen. Kom toezeggingen na; laat anderen eerst spreken; en vooral: luister. Zorg ook voor plezier, maar nooit ten koste van anderen. Wees zelfverzekerd en betrouwbaar. Dan ligt 'de winst' voor het oprapen."

 

'The Far Side of the Moon'

Door Henk Bellinga, consultant bij Advitec en bestuurslid van NAP/lid NAP SIG PM, werd ingezoomd op 'harde' ontwikkelingen, die inmiddels ook hun invloed doen gelden op de mens als deelnemer in projectteams, en daarmee op het succes van een project: digitale communicatie. Wat komt er op ons af en hoe gaan we daarmee om?

"Organisaties veranderen snel van binnen uit. Hierarchische structuren, waarbinnen generaties project managers gewend zijn te werken, veranderen in spaghetti-achtige vormen.

Sturing wordt afstemming. En team wordt teaming. Dat vraagt inzet van passende, online instrumenten die het mogelijk maken grip te houden op het ongrijpbare van een dynamisch team of organisatie."

Het aanbod van digitale toepassingen (apps) die het mogelijk maken de volledige werkstroom te beheersen, is groot. Bellinga presenteerde achtereenvolgens Trello, een online platform voor alle soorten van samenwerking en afstemming van onderlinge taken en voortgang; IFTTT 'keukentafelautomatisering'; Github, een online workflow controller; en Slack, een app ten behoeve van samenwerken vormgegeven rond 'gesprekken'. "Weet van elkaar wat je aan het doen bent. Dat is de rode draad achter deze apps, alleen het vraagt wel om integratie wil je 'teamwork on the fly' - het inspireren en ondersteunen van teaming - werkelijk mogelijk maken. Wanneer je een dergelijk project management ecosysteem aanvult met digitale assistenten (Siri, Google Now, Cortana of in de toekomst Viv) ontstaat een situatie die niet alleen de manier van werken op onze projecten volledig overhoop zal halen, maar ook onze projectteams en relaties zullen veranderen. Het zal ons in de bedrijven en in de opleidingen voor vele dilemma's stellen. Zie dit betoog dan ook als een uitnodiging om te experimenteren en kennis te maken met de digitale 'teamleden' die onze high performance project teams komen versterken."