NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

NAP SIG Sustainability

“Dinsdag 2 oktober organiseerde NAP SIG Sustainability (Ron Ongenae van Epro Consult en Jurriaan Boon van ECN/TNO) in samenwerking met de ketenorganisatie voor margarine, vetten en oliën (MVO) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de workshop Recente ontwikkelingen warmtepompen voor de procesindustrie. Tata Steel was de gastheer voor deze workshop. Ruim 50 deelnemers waren afgereisd naar het Dudok Congress Centre bij Tata Steel in IJmuiden voor een gevarieerd programma met plenaire lezingen gevolgd door discussie in werkgroepen over de vraag ‘Wat is er nu nodig om de warmtepomp op grote schaal in te gaan zetten in de procesindustrie?’. ’s Ochtends waren vier experts aan het woord over de stand van de techniek.

Robert de Boer (ECN/TNO) hield een inleidend betoog over de belangrijke rol van warmtepompen in de energietransitie en de aanpak om te komen tot een centrale testfaciliteit, het ‘Carnot lab’. Uit zijn presentatie bleek een duidelijke energiebehoefte in het werkgebied van de warmtepomp. Vervolgens was het woord aan drie vertegenwoordigers van leveranciers van warmtepomptechnologie. Johan van der Kamp (Bronswerk), Bernd van den Bossche (Q-Pinch) en Kees de Blok (Sound Energie) introduceerden respectievelijk hoge temperatuur warmtepompen, de chemische warmtepomp en de thermo-akoestische warmtepomp aan het publiek. Na de lunch werd in eerste instantie in werkgroepen gediscussieerd over de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor de warmtepomptechnologie in de procesindustrie, waarna in een gezamenlijke sessie conclusies werden gepresenteerd.

Duidelijk is geworden dat er een groot aantal kansen ligt voor de technologie – ook met de huidige stand van de techniek. Wel vraagt de introductie van warmtepompen om een nieuwe, integrale aanpak aangezien er qua warmte-integratie nieuwe koppelingen worden geïntroduceerd. Kennisoverdracht tussen partijen in de keten kan hier dan ook een essentiële rol spelen. Duidelijk werd ook dat onbekend onbemind maakt, een punt waar de workshop duidelijk waarde kon toevoegen. De deelnemers aan de workshop reageerden na afloop van de workshop positief op dit initiatief vanuit de NAP Special Interest Group Sustainability. Een prettige praktische insteek en een goede discussie, waarbij het bereik en de dynamiek van de warmtepomp nog niet bij iedere deelnemer bekend was. Dat belooft veel voor de toekomstige ontwikkelingen van deze duurzame technische oplossing.