NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate
Jaarverslag van 2016: een jaar van transitie

Jaarverslag van 2016: een jaar van transitie

24 mei 2017

Terugkijkend op het jaar 2016 zien we diverse veranderingen die grote invloed zullen hebben op de procesindustrie in Nederland. Na de klimaatakkoorden van Parijs en de snelle ratificatie daarvan in veel landen, blijken de regeringen de energietransitie nu serieus te nemen. De Nederlandse overheid maakt vaart met windparken en publiceerde een ambitieuze energie-agenda. Daarnaast wordt de gaswinning in Groningen heroverwogen, evenals het gebruik van aardgasnetwerken in de steden. Politieke transities in onder meer het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zullen ook hun uitwerking op onze industrie gaan hebben, hoewel de richting daarvan nog niet duidelijk is.

De online versie van het jaarverslag vindt u hier.


Terug naar het overzicht >>