NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

NPT-redactieraad zoekt versterking

NPT Procestechnologie (http://npt.pmg.eu/) is een vakblad voor procestechnologen dat verspreid wordt naar 3500 abonnees in Nederland en Vlaanderen. Er worden jaarlijks 4 printuitgaven en 24 online edities uitgegeven.

Het blad informeert en inspireert haar lezers over zeer uiteenlopende onderwerpen, onderzoeksprojecten en praktijkverhalen uit het brede veld van de procestechnologie. Inhoudelijk wil NPT een brug slaan tussen de academische wereld en industriële toepassingen (in (petro)chemie, food & farma). Qua stijl presenteert het blad zich als 'populair wetenschappelijk'; het hoeft niet alle details te geven maar mag zeker ook niet te oppervlakkig zijn voor haar kritische lezers.

Om de kwaliteit van de redactionele bijdragen te bewaken valt de redactie terug op een redactieraad. De huidige samenstelling van de redactieraad telt leden uit zowel academische als industriële kringen:

- dr. Dirk Verdoes (voorzitter) (voorheen TNO, nu Chief Technology Officer, Soliqz)
- dr. Hans Goebel (Technical Director Process Engineering, Fluor)
- dr. ir. John van der Schaaf (Associate Professor Chemical Reactor Engineering, TU Eindhoven)
- dr. ir. Marit van Lieshout (RHDHV + Lector Hogeschool Rotterdam)
- Thaddeus Anim-Somuah CEng (Process Engineer Croda + NPT-bestuurslid)
- dr. ir. Tom Van Gerven (Procestechnologie voor Duurzame Systemen, KU Leuven)
- dr. ir. Heleen De Wever (Project Manager Biotechnologie, VITO)
- ing. Steven Rusch (Process Technology Engineer, Janssen Pharmaceutica)
- dr. ing. Luc Van Ginneken (Program Manager, Catalisti)

De NPT-redactieraad verenigt expertise om enerzijds voldoende voelsprieten te hebben in de diverse domeinen van de brede procestechnologie en anderzijds ook om de kwaliteit en correctheid van de publicaties te bewaken. De redactieraadleden dragen  artikelideeën, topics, evoluties... (en eventueel auteurs) aan én helpen bij het reviewen van de ingestuurde artikels. De NPT-redactieraad komt 4 maal per jaar bijeen te Breda, waar over mogelijke thema's gediscussieerd wordt. Omdat procesinstallaties een belangrijk aandachtsveld zijn, lanceert NPT deze oproep aan de NAP-leden om haar redactieraad te versterken.

Interesse om deel uit te maken van dit boeiende platform en uw kennis en netwerk te delen met collega's uit de procesindustrie? Aarzel dan niet en neem vandaag nog contact op met hoofdredacteur Bart Denys via bar@pmg.nl.