NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

Nieuwe bedrijfsdeelnemer: Treecon

Treecon, uw partner in technische veiligheid

Treecon biedt onafhankelijk en gespecialiseerd advies op het gebied van technische veiligheid en bedrijfszekerheid. Onze klanten zijn kapitaalintensieve bedrijven waarbinnen een goede beheersing van technische veiligheid en bedrijfszekerheid van essentieel belang is voor de bedrijfsvoering en continuïteit.

In onze diensten en producten combineren we uw vraag met de ‘best practices’ uit de industrie. Wij staan voor een praktische en realistische benadering en bieden een kosteneffectief en op maat gesneden advies. Wij bieden o.a. HAZOP, BRZO 2015, Veiligheidsrapporten, HAZID, VG documenten, FME(C)A etc.

Sectoren waar wij ons op richten zijn de olie- en gasindustrie (in het bijzonder de offshore), energiebedrijven, de (petro-)chemische industrie, op- en overslagbedrijven.

Ons team bestaat uit gedreven en praktisch ingestelde adviseurs met uitgebreide kennis over technische veiligheid en bedrijfszekerheid en ervaring in het leveren van onafhankelijk, toegankelijk en gespecialiseerd advies.

Treecon is opgericht in 2015 door Lodewijk Meijlink, Peter van Steenderen en Michel van der Beek. In hun loopbaan hebben zij alle drie uitgebreide kennis en ervaring opgebouwd over technische veiligheid en bedrijfszekerheid.

Veiligheids- en milieuaspecten zijn in toenemende mate van belang voor een gezonde bedrijfsvoering. Wij geloven dat tijdig investeren in veiligheid en duurzaamheid in uw bedrijf essentieel is voor de bedrijfscontinuïteit. Voor meer informatie kijk op www.treecon.nl