NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

Professorale overpeinzingen

Een heuse mijlpaal deze keer. Dit is mijn vijftigste (50) bijdrage voor het NAP Nieuws. Eerst natuurlijk voor het gedrukte exemplaar en de laatste jaren voor de web versie. Maar toch vijftig overpeinzingen over de laatste 9 jaar. In die 9 jaar heb ik van alles voor het voetlicht gebracht op mijn terrein. Er zijn bijdragen over onderwijs, en dat zijn er veel en natuurlijk over onderzoek. Mijn stelling is zoals u weet, zonder onderzoek geen onderwijs, dus die balans is wel in orde. Veelvuldig heb ik ook stil gestaan bij de intensive cursus voor jonge deelnemers van de sponsor bedrijven, maar nog nooit bij de deelnemers achter de schermen.

Momenteel loopt er weer zo’n intensieve cursus. Vijf opeenvolgende vrijdagen van midden september tot midden oktober. Nauwkeurig gepland door de medewerkers van het NAP Bureau; na de zomervakantie (en niet te dicht erop) en voor de herfstvakantie (anders verliezen we cursisten). De dames van het bureau regelen dit altijd prima alsmede de accommodatie, de aanmeldingen en de uiteindelijke certificaten. Tegenwoordig zorgen ze er natuurlijk ook voor dat er voldoende boeken ter plaatse zijn voor de cursisten. Dit loopt allemaal als een goed geoliede machine. Dames heel veel dank voor jullie voortdurende inspanningen.

Een andere mogelijke mijlpaal komt er de komende week aan. Een aantal CEO’s dringt al langer aan op academisch opgeleide project managers. Hun aandringen bij het College van Bestuur van de TU Delft, heeft geleid tot een uitnodiging voor een bespreking. De komende week heb ik samen met de decaan een discussie met het college van bestuur over deze noodzaak en hoe dat in te vullen zou kunnen zijn. Een wens al lang levend binnen het NAP Netwerk, maar niet alleen daar. Om die toekomstige project managers van de juiste opleiding te voorzien zijn we toch weer aan het nadenken over een verdieping van de opleiding bijvoorbeeld in de vorm van een masterprogramma met meerdere stage mogelijkheden bij bedrijven in verschillende fasen van projecten. Wat ik in een eerdere column coschappen heb genoemd, naar analogie van de opleiding geneeskunde. Dit kunnen we niet alleen, daar hebben we de steun van het CvB voor nodig, maar vanzelfsprekend ook de steun van de deelnemende bedrijven. In de afgelopen negen jaar heeft het aan dat laatste nooit ontbroken, dus vol vertrouwen ga ik deze discussie in. We houden u op de hoogte of zoals ik al vijftig keer heb afgesloten, U hoort nog van ons.

Hans, NAP Professor