NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

Professorale overpeinzingen

In mijn bijdrage deze keer wat meer feiten en cijfers. Het vierde kwartaal van het academisch jaar is deze week begonnen. Op naar de eindstreep van weer een studiejaar. De teller staat momenteel op 13 voltooide en verdedigde masterscripties (en nog een aantal te gaan). Het totaal aantal studenten dat ik momenteel begeleid op weg naar hun afstuderen is 18. Daarnaast is het aantal vakken dat ik geef inmiddels opgelopen naar 6. In cryptische taal en in volgorde van opkomst: CT3101, WB3501, SPM6102, CME2200, CTB3420 en CT4402. In gewone spreektaal: project management basics, fit for purpose project management, dynamic control of projects, integral design of infrastructure en management of engineering projects. Daarnaast hebben we dit jaar natuurlijk ook nog de Massive Open On-line Course gelanceerd (Project management of engineering projects: preparing for success (MEP101x)) en zijn we druk bezig met de lancering van twee verdiepende on-line cursussen, de zogenaamde ProfEds (MEP201x en MEP301x), die al elders op de NAP website zijn aangekondigd. Om te voorkomen dat we onze tijd in ijdelheid doorbrengen heb ik het afgelopen half jaar ook nog een aantal cursussen en masterclasses gegeven. Voor de DACE cost engineering cursus de basis elementen van projectmanagement en voor een aantal bedrijven vanuit de sponsorgroep diverse masterclasses over onderzoek en trends op het gebied van projectmanagement.

Tenslotte zitten we met een drietal collega hoogleraren momenteel midden in het proces van het schrijven van een financieringsvoorstel op het gebied van integraal ontwerp, constructie en onderhoud van interconnecting netwerken. Ik zal daar bij succesvolle toekenning de projectleider van worden. Momenteel zitten we in de tweede ronde (50% kans) en hebben we de support van de netwerk beheerders (RWS, Schiphol, Alliander en Vitens). Het is nu aan de wetenschappelijke commissie om de voorstellen te beoordelen en toe te kennen.

Om te voorkomen dat we binnenkort niets meer te doen hebben, heb ik richting het bestuur van de Stichting Leerstoel MEP het voorstel gedaan voor een tweede boek: een verdieping op het bestaande boek ter ondersteuning van het master curriculum projectmanagement. De werktitel is voorlopig “management of engineering projects – mastering success”. De stichting heeft hiermee ingestemd en de uitnodigingen naar 16 mede auteurs zijn deze week verzonden. Als we deze 16 achter ons voorstel krijgen dan is het tijdschema er op gericht om het boek te lanceren in het najaar van 2018.  Jaap de Kleijn en ik zullen weer de redactie van dit nieuwe boek op ons nemen.

Kort samengevat, het eerste jaar van mijn volledige aanstelling lijkt meer dan welbesteed. Eigenlijk wordt het steeds leuker en ik blijf daarom voorlopig gewoon doorgaan. U hoort nog van me.

 

Hans, NAP professor