NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

Professorale overpeinzingen

De vorige keer had ik het over de activiteiten in het vierde kwartaal van het academisch jaar, het tweede deel van het tweede semester. Door de late publicatie van het NAP Nieuws kwam die mededeling echter wat aan de late kant. Inmiddels is het semester afgesloten, zijn de studenten op vakantie en zijn wij aan het nakijken. Dat is met de vorige keer geschetste belasting dus echt een klus. Tentamens, verslagen van groepswerk van 40 groepen, eindrapporten van 4 groepen in een bachelor project, implementatieplannen van de MEP cursisten en zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar het goede nieuws is, het eind is in zicht. Nog een paar afstudeerders die net voor ik op vakantie ga nog even hun voortgang willen bespreken of goedkeuring zoeken voor hun eindverslag en dan is het tijd om uit te gaan rusten.

Voordat we daar aan gaan beginnen (als u al niet op vakantie bent), wil ik de medewerking vragen van het NAP Netwerk. Dit wordt geen kleine opgave, maar uw medewerking is echt uiterst belangrijk. Het gaat om individuele deelnemers, maar ook om bedrijven. Laat me het even uitleggen.

In een van mijn vorige bijdragen heb ik over het werk van mijn promovendi verteld. Een van de onderzoeken waar we mee bezig zijn is het verzamelen van een grote hoeveelheid data over afgeronde projecten. Dat zijn niet alleen de bekende feitelijke data als kosten en tijd, maar ook informatie over wat er daadwerkelijk is gedaan, welke activiteiten er zijn uitgevoerd, hoe de samenwerking eruit zag, wat voor contracten er werden gehanteerd, hoe de veiligheid was georganiseerd, de tevredenheid van de klant en het verloop van de ingebruikname. We vragen met andere woorden het hemd van uw lijf over voorbereiding en uitvoering van uw laatst uitgevoerde project. De informatie wordt verzameld via een vragenlijst op internet. Invullen zal u ongeveer een uur kosten, dus we vragen nogal wat. Op deze manier willen we informatie over een groot aantal recente projecten verzamelen. De gegevens worden volstrekt anoniem verwerkt: gerealiseerde kosten en tijd worden alleen in percentages van het oorspronkelijke budget en schedule weergegeven.

We beoordelen op basis van de door u verstrekte gegevens tegen onze meetlat of het project succesvol of onsuccesvol was en gaan zoeken naar wat de voornaamste activiteiten en processen zijn die tot dit succes geleid hebben. Onze ambitie met dit onderzoek is dat we uiteindelijk de prestaties van projecten meetbaar willen verbeteren en dat kan onder andere door in detail te achterhalen wat er wordt gedaan om projecten te realiseren.

Voor dit onderzoek willen we in eerste instantie honderd (100) projecten analyseren. Daarna volgen er nog meer. We benaderen hiervoor niet alleen het NAP Netwerk, maar ook individuele bedrijven in het netwerk en daar buiten. Een aantal van de engineering contractors onder u heeft hun medewerking al toegezegd. Maar hier geldt zoals vaak, hoe meer hoe beter. Het aantal van 100 is ons streefgetal, als het meer kan worden dan is dat alleen maar tot voordeel van ons allemaal. Hopelijk bent u na de vakanties uitgerust genoeg om een uur aan onze vragenlijst te besteden. Uw medewerking wordt zeer gewaardeerd en uiteindelijk beloond met een exemplaar van het proefschrift waarin de resultaten worden gepresenteerd. U hoort nog van ons.

Hans, NAP professor