NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

Professorale overpeinzingen

Terwijl ik deze column aan het schrijven ben, waait de eerste herfststorm om het huis. De afgelopen week was storm het hoofdthema, met de orkanen in het Caribisch gebied. Dit onderwerp deed me terugdenken aan een presentatie van een Unesco medewerker over hun aanpak van projectmanagement. Hoewel ieder van hun projecten uniek is in zijn aanpak  is er toch een doorwrochte en modulaire aanpak ontwikkeld om de acties zo snel als mogelijk op de rails te zetten in een geval van een crisis. Geen uitgebreide tijd voor front-end-development per project, maar een zeer gestructureerde en van te voren uitgewerkte benadering met een grote nadruk op de logistiek waardoor op korte termijn ook daadwerkelijk hulp geboden kan worden. Een heel ander type projecten dan waar wij ons mee bezig houden, maar een duidelijk voorbeeld van projecten waar de mensen het belangrijkste zijn. Een andere duiding van ons adagium People are Key.

Ook wij zijn, naast de engineering projecten, met andere projecten aan de slag. We zijn gedurende het afgelopen jaar benaderd door een bedrijf dat zich bezig houdt met de ontmanteling van nucleaire installaties. Hun vraag is hoe er in de industrie wordt omgegaan met wat wij noemen het omgekeerde projectmanagement. In dit geval bedoelen we daarmee het beëindigen van de operaties, het de-contamineren, slopen, scheiden van afval en de opslag van het eventueel vervuilde restmateriaal. De vraag aan ons, en mogelijk dus in eerste instantie aan een masterstudent voor een verkennende studie, is wat de ervaringen al zijn in de bredere industrie. Ik weet dat er ervaring is in de olie- en gas industrie met de verwijdering van platforms, maar er zal ook verder gekeken worden in de energie industrie (het slopen van grote dammen) en het sluiten van mijnen, in de proces industrie naar het ontmantelen van installaties om maar een paar voorbeelden te noemen. Na een paar gesprekken met de directie van het bedrijf zitten we momenteel in het stadium van het uitwerken van een onderzoeksvoorstel voor de komende 2 à 4 jaar. Gefaseerd en voorzichtig, maar met een duidelijke noodzaak voor de nabije toekomst waarin meer en meer nucleaire installaties gesloten en ontmanteld moeten worden.

Het schrijven van onderzoeksvoorstellen is het thema op het moment. Zoals in een eerdere column ook al gemeld heb ik met drie hoogleraren (TUD Bouwkunde, VUA Sociale Antropologie en TUD Integraal Ontwerp) gewerkt aan een voorstel voor het verkrijgen van financiering voor het ontwerpen, bouwen en onderhouden van interconnecting netwerken. Het betreft hier een aanvraag binnen het programma Next Generation Infrastructures van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Het proces van schrijven, aanscherpen, geïnteresseerde infrabeheerders werven, presenteren en verdedigen heeft bijna een jaar gekost. Begin april hadden we 4 infrabeheerders achter ons voorstel en toen moesten we nog naar de wetenschappelijke commissie van NWO. Om een lang verhaal kort te maken, op 16 augustus kwam de mededeling van NWO dat ons voorstel gehonoreerd wordt. Uit 25 ingediende projecten zijn er 6 gekozen en daar zijn wij er een van. Met het budget van een half miljoen Euro kunnen we 2 Post-docs en een promovendus aanstellen om dit onderzoek uit te gaan voeren. Het heeft even gekost, maar we lijken dus langzamerhand in staat om gelden voor project management onderzoek binnen te halen. Hier heb ik 10 jaar naar toe gewerkt. Yes! U hoort nog van ons.

Hans, NAP professor