NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

Professorale overpeinzingen

Het zijn drukke tijden, maar het loopt allemaal als een trein(!). Een andere bijdrage in dit NAP Nieuws bericht over de afronding van de Intensieve MEP cursus 2018. Daarnaast ben ik in deze periode betrokken bij twee college series: een integrale ontwerpopdracht in het bachelor programma, gebiedsontwikkeling van een deel van Amsterdam en Den Haag en het mastercollege Dynamic Control of Projects. Tegelijkertijd loopt er ook nog een on-line cursus over Managing Complexity. Al deze cursussen en colleges monden uit in een geschreven verslag en een presentatie, een essay en een tentamen of alleen een essay. Kort samengevat in de komende weken, voordat de vakantie rust inzet, hebben we nog zo’n 130 essays en 90 tentamens te beoordelen en na te kijken. Voor ons in deze tijd zeker geen saaie momenten of verveling.

Daarnaast natuurlijk de afronding van het nieuwe boek. Om in staat te zijn om het boek op 13 september ten doop te houden, moet er aan de vormgeving kant nog hard gewerkt worden. De laatste weken is er een geboren Engelsman door onze teksten heen gelopen en heeft die aangepast naar echt Brits-Engels. Ook is er een registermaker hard aan het werk geweest om een relevante index te produceren. Tegelijkertijd wordt er met lay-out staf en vormgevers gesproken om het geheel op een aantrekkelijke wijze te presenteren. Veel van deze activiteiten worden door Jaap de Kleijn, de voormalige directeur van NAP, voor zijn rekening genomen.  Ik heb me naast het produceren van twee hoofdstukken meer met de inhoud bemoeid tezamen met een viertal externe reviewers.

De grootste uitdaging bij het produceren van een dergelijk boek met 24 auteurs is de samenhang en de afstemming. Dat lukt vanzelfsprekend nooit voor de volle 100%. Het boek is daarom ook heel bewust neergezet als een verzameling capita selecta, die een verdieping bieden op het eerste boek en geselecteerd zijn omdat naar onze mening deze onderwerpen met name bijdragen aan het verhogen van het succes van het hedendaagse managen van projecten. Dat naar onze mening de mensen die de projecten uitvoeren het meest belangrijk zijn, blijkt nog sterker uit de titel: “Projects and People – Mastering Success”.

Via deze weg wil ik u uitnodigen om op 13 september 2018 ook bij de presentatie van het nieuwe boek aanwezig te zijn. Het gebeurt tijdens de netwerkbijeenkomst, die die dag in het kader staat van het managen van projecten. We gaan zeer graag met u allen de discussie aan hoe we het managen van projecten verder kunnen verbeteren. En ook ons onderzoek blijft daarop gericht. Graag tot dan en ook die dag geldt: U hoort nog van ons.

 

Hans, NAP professor