NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

Professorale overpeinzingen

Voor de statistici onder u: dit is mijn zestigste column voor het NAP Nieuws. Het was een bewogen start van het academisch jaar en een drukke eerste maand. Na mijn vakantie, die ik voor het eerst sinds jaren uitgespreid heb over vier weken (zonder naar het werk om te kijken), was de stapel te lezen verslagen, afstudeerrapporten en dissertaties ruim 10 cm dik. Op die manier ben je de ontspannen tijd in de zon snel vergeten. Met het  wegwerken van die stapel en het opstarten van de colleges was de maand al een behoorlijk eind gevorderd.

 

Op 13 september was de officiële lancering van ons tweede boek. De avond was een speciale aflevering van de contactbijeenkomst, met een korte presentatie over de trends en uitdagingen en een panel discussie aan de hand van een drietal stellingen uit het boek. Wat mij betreft een ontspannen avond met leuke discussies en levendige interacties. “Projects and People – Mastering success” is geschreven ter ondersteuning van de mensen in de praktijk door zich te richten op die activiteiten die volgens de auteurs het verschil maken tussen succes en falen van projecten. Een verdieping op het eerste boek en nog meer aandacht voor de mensen in en achter de projecten. Die mensen maken het verschil. Daarnaast geeft het boek ook extra materiaal voor een mastercurriculum of aparte masterclasses. In Projectie, het magazine van IPMA-NL, staat in het nummer dat deze maand uitkomt een recensie van het boek. Leuk om te lezen hoe het - 18 maanden hard werken door een groep van 26 auteurs - wordt gewaardeerd.


Daarnaast waren er nog een aantal andere activiteiten deze maand die de aandacht vroegen. Op 25 september hebben we het jaarlijkse Industrial User Panel gehouden. Om de relatie met de proces industrie te onderhouden hebben we deze bijeenkomst bij mijn vroegere afdeling Process & Energy hier in Delft georganiseerd. We begonnen de middag met een rondleiding langs de experimentele opstellingen van het proces instituut met als focus de e-Refinery en aandacht voor de energietransitie. Daarna hebben een aantal medewerkers en staf van de sectie Integraal Ontwerp en Beheer, waar Management of engineering projects onder valt, een overzicht gepresenteerd van hun meest recente onderzoek. Deze presentaties leveren altijd enthousiaste reacties en een levendige uitwisseling van ideeën op. Onderdeel daarvan is ook dat ikzelf een overzicht presenteer van de bereikte resultaten, op het gebied van onderwijs en onderzoek.


Op 26 september heb ik een presentatie gegeven bij het International Criminal Court in Den Haag met als titel “Project Planning for Procurement” op verzoek van de Chief Procurement Officer van die organisatie. Een zeer gemengd publiek, zeer internationaal en zeer divers. Een ervaring op zich en er ontspon zich een leuke discussie. En daar doe je het voor. Of het tot vervolg sessies leidt, zullen we nog moeten afwachten.


Zoals u ziet op en rond deze leerstoel “never a dull moment”. Ik eindig deze keer met een verzoek. Om mijn college “Fit for purpose project management” up to date te houden ben ik op zoek naar koppels van opdrachtgever en opdrachtnemer die samen een project hebben gerealiseerd of aan het realiseren zijn. Heeft u interesse om met uw businesspartner deze uitdaging aan te gaan, dan hoor ik dat graag. Met of zonder reactie in ieder geval geldt: U hoort nog van ons.
 

Hans, NAP professor