NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

2x2 - Your choice for projects, twice as cost effective, twice as fast

Auteur bureau NAP
2x2 - Your choice for projects, twice as cost effective, twice as fast
€ 20,00
Bestel nu

In dit rapport wordt een nieuwe projectenaanpak voor investeringsprojecten in de procesindustrie gelanceerd om tot een superieure projectperformance te komen. Deze aanpak leidt tot een twee keer snellere en twee keer meer kosteneffectievere realisatie van projectresultaten, vergeleken met wat in de industrie tot nu toe gebruikelijk was.

Afhankelijk van het type project kunt u kiezen uit een subset van in het boek beschreven best practices en methodieken. Ook leest u op welke cruciale succesfactoren u zou moeten sturen, en welke randvoorwaarden daar bij horen, om tot een '2x2' resultaat te komen.