NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

Integrated industrial sites in the Netherlands - niet voorradig

Auteur bureau NAP
Integrated industrial sites in the Netherlands - niet voorradig
Gratis
Bestel nu

Op dit moment is de jubileumbrochure helaas niet voorradig.

Op 16 september 2010 verscheen ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van NAP een brochure, gewijd aan de Nederlandse geïntegreerde industriële sites. Naast een algemeen overzicht worden met name Chemelot in Geleen, het Chemiepark Delfzijl en het Rotterdamse industriegebied in het spotlight gezet. Daarbij wordt vooral aandacht geschonken aan synergievoordelen die de geïntegreerde sites bieden. Het zijn de toplocaties voor de keten van de procesindustrie (apparatenbouwers-owners-ingenieursbureaus-installateurs).

Het Engelstalige blad is in een oplage van 1.500 exemplaren uitgebracht en verspreid binnen het NAP-netwerk. Daarnaast verspreidt het Ministerie van Economische Zaken (EVD-NFIA) het blad over de Nederlandse ambassades ter ondersteuning van het aantrekken van buitenlandse investeerders.

Voor zover de voorraad strekt, is ook een hard-copy op te vragen.