NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018
Gratis
Bestel nu
  1. 007J190305ef Jaarverslag NAP 2018.pdf

2018 was weer een goed jaar voor NAP. De Special Interest Groups vormen nog steeds het hart van de kennisuitwisseling binnen NAP en kwamen veelvuldig bij elkaar.Daarnaast hebben we onze eigen Leerstoel aan de TU Delft. Onze NAP professor Hans Bakker heeft opnieuw veel van zich laten horen met als hoogtepunt de uitgave van het door NAP gesponsorde boek ‘Projects and People – Mastering Success’.


De basis van NAP wordt nog steeds gevormd door een netwerk van professionals die gezamenlijk leren van wat er in de keten gebeurt en verandert. Het hele jaar 2019 staat bij de NAP in het teken van de energietransitie en hoe we daar als ketenorganisatie aan bij kunnen dragen. Tijdens onze contactbijeenkomsten en andere activiteiten gaan we aan de slag om samen structurele en duurzame oplossingen te vinden en te implementeren. Ik hoop dat dit ook een onderwerp is dat in uw bedrijf leeft en dat we u terug zullen zien bij één van de vele NAP activiteiten in 2019!