NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

Projects and People - Mastering Success

Auteur Hans Bakker & Jaap de Kleijn
Projects and People - Mastering Success
€ 59,50
Bestel nu
  1. 300C180910ef Flyer Projects and People Mastering Success.pdf

NAP professor Hans Bakker en voormalig NAP directeur Jaap de Kleijn hebben met 24 co-auteurs een indrukwekkende prestatie geleverd met de realisatie van het boek " Projects and People - Mastering Success". Dit nieuwe, tweede boek, bestaat uit een vijftiental Capita Selecta, die een verdieping bieden op een aantal onderwerpen die in het onderzoek als belangrijk voor de project prestaties zijn onderkend. Een aantal unieke onderwerpen die tot een meer succesvolle uitvoering van een project kunnen leiden. Als u alles toepast, heeft u de noodzakelijke voorwaarden voor succes in ieder geval gevolgd.