NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

Process Safety

De ambitie van NAP is om in de procesindustrieketen een ‘zero tolerance’ cultuur te ontwikkelen ten aanzien van procesveiligheid. Zo heeft NAP het initiatief genomen tot het opstellen en uitdragen van de Code of Conduct 'Process Safety'. In nauw overleg met het programmamanagement van het Veiligheid Voorop programma (VNO-NCW, VNCI,e.a.) is de SIG Process Safety opgericht. Door de vertrouwde omgeving van het NAP netwerk, de expertise van de Process Safety specialisten en de aanwezigheid van de keten, vormen we een sterk netwerk dat gemeenschappelijke onderwerpen effectief kan helpen oplossen. Het charter van de SIG Process Safety kunt u hier downloaden. 
 
 

 

 

Over de SIG

De visie van de SIG is een ‘goal zero’ voor de Nederlandse procesindustrie: “No leaks, no harm – protect people, assets, environment”. De SIG houdt zich bezig met: 

- Het identificeren en uitdragen van best practices op het gebied van Technical en Operational Integrity

- Het organiseren van Master Classes

- Bijdragen aan (externe) events

- Continue verbeteringen en het updaten van NAP best practices

De SIG komt 6x per jaar bij elkaar

 

Kennis / Vakgebied

SIG leden zijn seniore professionals op het gebied van het toepassen van procesveiligheidsprincipes, best practices en ervaring op het gebied van ontwerp, inspecties, onderhoud en/of operations in de procesindustrie. De leden hebben een achtergrond als engineer, (veiligheids)specialist of als consultant.

Speerpunten m.b.t. procesveiligheid die nader behandeld zullen worden betreffen o.a.:
- Common risk matrix
- Useful leading process safety indicators
- Leiderschap
- Risicoanalyse en smart Process Hazard Analysis (PHA's)
- Competentie alle rollen
- Verantwoordelijkheden in de keten
- Netwerken & verknopingen
- Leren uit ervaringen
- Process safety in Design/Project
- Management of Change (MOC) best practices
- Suitable methods for incident investigation 

 

  

Contact

Voor meer informatie over de SIG Process Safety kunt u contact opnemen met voorzitter Tijs Koerts (Koerts Consultancy), vice-voorzitter Ton Jansen (Jacobs) of Bureau NAP. Telefoonnummer Bureau NAP: 033 - 247 34 54.

 

De volgende bedrijven nemen deel aan deze SIG:

ADM

Fabricom

Shell

AkzoNobel

Fluor

SABIC

Chemours

Jacobs

Tata steel

Dow

Koerts Consultancy

Bilfinger Tebodin

DSM

RHDHV

TNO