NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

SIG Process Safety ontvangen door SABIC op Chemelot

Vrijdag 15 september kwam de NAP Special Interest Group Process Safety bijeen op het Chemelot terrein. Sabic was de host, en is daar de grootste werkgever sinds de overname van de krakers en polymerisatie units van DSM. Het is indrukwekkend om te zien hoeveel ontwikkelingen er op deze voormalige volledige DSM site hebben plaatsgevonden en nog steeds plaats vinden. Inmiddels zijn er ruim 50 bedrijven op het terrein gevestigd, die gezamenlijk onder een koepel vergunning vallen beheert door CSP, die de site users vertegenwoordigd.

Sabic werd geïntroduceerd door Armand Slangen, die zowel de geschiedenis van het bedrijf beschreef als de actieve operationele processen. Tijdens de bijeenkomst faciliteerde Nils Bosma een discussie over Process Safety cultuur aan de hand van een recent TNO rapport over 18 petrochemiebedrijven in de Botlek. De SIG deelnemers zijn het er over eens dat een goede veiligheidscultuur nodig is voor de volgende stap in safety performance. Er is afgesproken om een zelf-assessment te doen tegen een aantal vragen van TNO die gerelateeerd zijn aan de Hearts en Minds cultuur ladder.

Daarnaast presenteerde het bedrijf BlueTea zich dat Virual Reality (VR) gebruikt om bijvoorbeeld piloten en operators op te leiden. Met name competentie certificering met gebruik van game simulaties is nieuw en fascinerend.

Ten slotte was er een indrukwekkende rond rit op het grote Chemelot terrein, waarbij de diverse bedrijven, bedrijfsunits en geschiedenis aan bod kwamen. Hierbij werd ook stilgestaan bij het herdenkingsmonument voor de slachtoffers van de kraker explosie in 1975. Sabic, met name Armand Slangen en Ronald ten Broeke, die dit voor de SIG PS leden hebben mogelijk gemaakt worden bijzonder bedankt!