NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

Production Assets

Met het Programma 'Production Assets' wil NAP een bijdrage leveren aan de continue verbetering van de concurrentiepositie van de Production Assets in de Nederlandse procesindustrie – (petro)chemie, zuivel, voedingsmiddelen, energie – door middel van samenwerking in de keten. De scope omvat de hele life-cycle van procesinstallaties: van ontwerp en bouw via bedrijfsvoering en onderhoud tot sloop en/of hergebruik.

Thema’s die aan bod komen zijn o.a. Greenfield en Revamp CAPEX Projecten, Aging Assets, Energy Savings, Sustainability, Operational Excellence, Process Safety, Plant of the Future, Project Management en Asset Performance Improvement.

Welke innovaties, ontwikkelingen, businessmodellen en samenwerkingsvormen hebben een impact op onze procesindustrie en hoe kunnen wij hier als keten van asset owners, toeleveranciers, ingenieursbureaus en aannemers op inspelen om de Nederlandse procesindustrie vitaal te houden? 

 

 

 

Over het PA team

Het Production Assets team bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties uit de gehele procesindustrie waardeketen. Het team komt regelmatig bij elkaar om invulling te geven aan haar doelstellingen. 

De focus van het PA team ligt op het verbeteren van de vitaliteit, duurzaamheid en procesveiligheid van productie-installaties door o.a. het realiseren van vernieuwde samenwerkingsverbanden en het uitwisselen van best practices. Daartoe zijn binnen het Programma een aantal Special Interest Groups (SIG’s) actief, te weten de SIG Sustainability, de SIG Process Safety, en de SIG Project Management. Bij aanvang van dit programma in 2011 is ook de SIG 2x2 OpEx gestart; deze SIG heeft haar eindrapport in 2013 opgeleverd. 

 

 

 

Kennis / Vakgebied

In 2012 en 2013 heeft de SIG ‘2x2 OpEx’ onderzocht wat er bij de procesindustrie voor nodig is om de operationele kosten van haar bestaande assets te halveren en tegelijkertijd de restlevensduur te verdubbelen. Met deze ambitieuze mindset is een aantal best practices uit de markt gevonden en is op basis van een theoretisch kader een aantal aanbevelingen gedaan voor de industrie. De SIG richtte zich op de hoofdonderwerpen  ‘continuous improvement processen & performance management’, ‘asset maintenance management’ en ‘turn-around management’. Voor elk van deze onderwerpen zijn zowel een theoretisch kader, als een aantal business cases beschreven.

Na het opleveren van haar eindrapport eind 2013 heeft deze SIG in 2014 haar werkzaamheden afgesloten.

 

 

Contact

Voor meer informatie over het Production Assets team kunt u contact opnemen met voorzitter Wim Tange (Fabricom, bestuurslid NAP) of Bureau NAP. Telefoonnummer Bureau NAP: 033 - 247 34 54.

 

De volgende bedrijven nemen deel aan het PA team:

AkzoNobel FrieslandCampina Technip - EPG
DSM Koerts Consultancy Visser & Smit Hanab
Fabricom Nuon  
Fluor Shell  

 

Professor Hans Bakker, verbonden aan de TU Delft, draagt bij aan de doelstellingen van het PA team.

Publicaties

SIG 2x2 OpEx eindrapport
presentatie i-Maintain congres 2014


 

Links

Petrochem: platform voor de olie- en chemische industrie

iMaintain: platform voor onderhoud en asset management

Utilities: platform voor energie, water en gassen in de vrije markt

Watervisie: platform voor industriewater