NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

SIG Project Management

Het is de missie van de SIG om de professionele ontwikkeling van haar leden te faciliteren op het gebied van project management, vaardigheden en leiderschapskwaliteiten. Dit doet de SIG door:

  • Het delen, bespreken en ontwikkelen van project management best practices, kennis, vaardigheden en leiderschap;
  • Het delen van ervaringen, een platform voor ‘peer reviews’ zijn, meedenken met specifieke cases, c.q. onderwerpen in een ‘veilige’ omgeving;
  • Een kennisplatform te zijn door de NAP value chain in contact te brengen met externe professionele instituten en netwerken zoals TU Delft, KIVI/Niria, DACE, IPMA;
  • Het binnen NAP promoten van, en communiceren over algemene lessons learned, best practices en nieuwe ontwikkelingen. 

Het charter van de SIG PM is hier te downloaden.

 

 

 

Over de SIG

De SIG PM bestaat uit 25 projectmanagers vanuit de hele keten. Van de oorspronkelijke werkgroepen is het 'Fit for Purpose'-team nog steeds actief, hierbij gesteund door een student van Professor Hans Bakker, TU Delft. De werkgroepen Team Performance and Project Management 2025 hebben de activiteiten afgerond. 

 

 

 

Kennis / Vakgebied

De formule van de SIG PM is bijgesteld van een onderzoeksomgeving naar een ontwikkelplatform voor projectmanagers. In 2015 hebben diverse gastsprekers van binnen en buiten  SIG PM kennis en ervaringen gedeeld. Aan bod kwamen o.m. het beheren van projectinformatie met Relatics, het gebruik van apps voor EPC-services in de industrie en een simulatietool voor betrouwbare voorspellingen over projectplanning. 

De SIG heeft de volgende thema's gedefinieerd waar ze zich op richt:

- 'Fit for purpose'
- Projectmanagement in 2025
- Contract, Trust & Relations
- Team performance
- Operational Readiness
- Beheer van projectinformatie
- Apps voor EPC services

Daarnaast is besloten - na het succes van 2014 en 2015 - de intervisiegroepen in 2016 te continueren. Intervisie is een zelfhulpmethode, waarmee collega's elkaar helpen om beter te worden in hun werk. Twee intervisiegroepen, elk bestaande uit 6 personen, komen op regelmatige basis bij elkaar om onder leiding van een facilitator op een gestructureerde manier een onderwerp te bespreken dat door één van de deelnemers wordt ingebracht. Op deze manier worden in een vertrouwde en veilige omgeving problemen, c.q. dilemma's geanalyseerd.

 

Contact

Voor meer informatie over de SIG PM kunt u contact opnemen met voorzitter Marco Eykelenboom (Fluor), vice-voorzitter Frank den Hartog (Fluor) of Bureau NAP. Telefoonnummer Bureau NAP: 033 - 247 34 54.

 

De volgende bedrijven nemen deel aan deze SIG:

Advitec

Hexagon

Stork

Ardee

Imperium Project Control

TU Delft

Bilfinger Tebodin

KH-Engineering

Visser @ Smit Hanab

DSM

KIVI

Ydo

ENGIE services

McDermott

Yokogawa

Fluor

Plan B

 

FrieslandCampina

Shell

 

 

 

Publicaties

Links

  • IPMA: International Project Management Association
  • ECI: European Construction Institute
  • DACE: hèt kennisnetwerk van Cost Engineers en Value Managers in het Nederlandse taalgebied