NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

Special Interest Group Process Safety: een jaar goed op weg

De industrie heeft de verplichting de veiligheid van haar werknemers alsmede het milieu en de veiligheid van de omgeving te waarborgen. Regelmatig wordt publiekelijk afgevraagd of de industrie deze verantwoordelijkheid wel serieus genoeg neemt. Daarom is het van groot belang om een platform te hebben waar de industrie en betrokken partijen gezamenlijk leren en valideren dat zij de juiste process safety best practices hanteren. Dit netwerk wordt aangeboden door de Special Interest Group (SIG) Process Safety  die in maart 2016 officieel van start ging.

Bij de opstart is goed gekeken hoe de SIG een toegevoegde waarde kan hebben naast initiatieven als veiligheid voorop van de VNCI, het KIVI waarin de engineers verenigd zijn, of de NVVK het netwerk van veiligheidskundigen. In de SIG Process Safety is de keten vertegenwoordig terwijl de nadruk (ca 2/3) wordt gevormd door “asset owners” uit de industrie die processen met gevaarlijk stoffen managen. Dit wordt aangevuld met toeleveranciers die ontwerp en risico studies uitvoeren alsmede de bouwers van installaties en partijen die onderhoud uitvoeren. Door de aanwezigheid van de keten ontstaat een brede kijk op process safety waarbij partijen optimaal van elkaar kunnen leren. De werkelijke kracht van het SIG komt door de afwezigheid van een politieke agenda en de beslotenheid van de bijeenkomst in een vertrouwelijke sfeer. Hierdoor kunnen de deelnemers elkaar echt openlijk feedback geven en op een dieper vlak van elkaar leren.

Voor opstart is een charter opgesteld, dat tracht te voldoen aan de verwachting van de NAP leden en door de NAP board is goedgekeurd. Hierin is de volgende missie geformuleerd “Zero tolerance culture towards Process Safety Risks”. Het delen van Best Practices tussen de experts van de deelnemers en het voorkomen van incidenten door leiderschap en process safety cultuur zijn hierbij pijlers.

De SIG komt 4 keer per jaar bijeen en heeft een eerste werkgroep rondom HAZOP opgestart. Daarnaast is het de bedoeling te leren door bij elkaar werkelijk op de werkvloer te komen en te leren en feedback te geven in zogenoemde peer review. Een eerste geslaagde bijeenkomst daarbij heeft plaatsgevonden in Geleen en op de Chemelot site waar OCI Nitrogen als gastheer optrad en onder andere de Melamine fabriek liet zien.

Daarnaast hebben de leden aangegeven welke process safety uitdagingen met name aandacht verdienen. Hierbij is een speerpunten lijst samen gesteld, waarbij onderwerpen achter elkaar aan bod komen. Onderwerpen als HAZOP best practices,  gezamenlijk leren van incidenten, cultuur en leiderschap, uitvoering van Management of Change zijn een paar onderwerpen die geïdentificeerd zijn en waar veel bedrijven uitdagingen zien. Hoe HAZOP’s goed uit te voeren in bestaande fabrieken is een eerste onderwerp waarin het team goede discussies heeft gehad.

Daarnaast zijn er veel onderwerpen uit de actualiteit die aandacht krijgen, zoals risico gebaseerde aanpak met een genormaliseerde methodiek. Dit om bijvoorbeeld het gelijkheidsprincipe uit de PGS normen vorm te kunnen geven. Peter Kuiper van de VNPI kwam daar recent de details van toelichten.

Het gezamenlijk versterken  van de process safety cultuur in de Nederlandse Industrie door te netwerken en kennis te delen, heeft nog veel uitdagingen en zal in de komende periode belangrijk blijven. De huidige goede opkomst onderschrijft dat de leden deze werkgroep een belangrijk instrument vinden.