NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

Sustainability

Over de SIG

Binnen de SIG is duurzaamheid de lens om te kijken naar innovatie, asset management en maintenance. Daarbij is duurzaamheid een kans om zowel positieve milieu , economische en sociale impact te behalen. De SIG wordt gevormd door een groep deskundigen uit de keten om activiteiten met elkaar in uit te voeren die gericht zijn op:
- Het bevorderen van de diffusie van duurzame best practices en technologieën, met name door kennisdeling over technologieën en de manieren waar de technologie kan worden ingezet; hierbij ligt dus de focus op toepassing van bestaande oplossingen

- Formuleren van reacties  op duurzaamheids gains die vanuit innovatie trends mogelijk worden; deze reacties kunnen opgehaald worden door diverse vormen van consultatie van de achterban

- Bevorderen van de aansluiting tussen  de wensen van gebruikers en aanbieders van technologie

- Opstellen van Input voor Beleidsvoorstellen over duurzaamheid in industrie, vanuit waargenomen knelpunten over invoering duurzaamheidsprojecten en duurzame technologieën.
 
De activiteiten van NAP SIG Sustainability  zijn vooral  gericht op identificatie en disseminatie en input voor beleid en strategie van de achterban, niet op programmering en uitvoering van R&D projecten.

Na een grootschalig onderzoek in de keten in 2013 is de SIG zich gaan richten op het organiseren van workshops en masterclasses. Het charter van de SIG Sustainability kunt u hier downloaden.

 

 

 

Kennis / Vakgebied

In 2013 heeft de SIG een onderzoek gedaan naar sustainability in de procesindustrie in Nederland; de gehele keten was betrokken bij dit onderzoek, dat zich richtte op de vraag hoe de keten grip kan krijgen op sustainability, door het delen van kennis, best practices, hulpmiddelen en het genereren van nieuwe ideeën. De resultaten zijn gepubliceerd in het rapport ‘Process Industry and Sustainability – making your existing assets more sustainable’. In dit rapport vindt u onder andere 35 ‘sustainable solutions’, ‘one-pagers’ met door de industrie reeds geïmplementeerde duurzame oplossingen, inclusief de bereikte besparingen op het gebied van energie, water en grondstoffen en andere verbeteringen voor mens en milieu.

 

 

 

Masterclasses

Vanaf 2014 is de SIG zich gaan focussen op het organiseren van master classes met als thema ‘Succesvol verduurzamen van uw bestaande assets’. Deze 1-daagse masterclass geeft u een kijkje in de keuken van een Asset Owner om hun barrières en oplossingen te bekijken en daarvan te leren voor uw eigen organisatie.

In 2014 en 2015 zijn 4 master classes gehouden, telkens op een andere locatie bij een NAP deelnemer:

januari 2014: Heineken, Den Bosch

mei 2014: AkzoNobel, Hengelo

oktober 2014: FrieslandCampina, Wageningen

juni 2015: Tata Steel, IJmuiden

Ideeën die uit de  master classes naar voren komen worden binnen de SIG verder uitgediept. 

5e Masterclass Sustainability bij Rockwool te Roermond op 13 juli 2016, klik hier voor meer informatie en klik hier voor de flyer.

 

 

 

 

 

Workshops

In mei 2015 heeft de workshop ‘warmtepompen’ plaatsgevonden. Warmtepompen bestaan in alle soorten en maten. Tijdens deze workshop zijn 4 nieuwe typen warmtepompen gepresenteerd en aan een (positief-)kritische blik onderworpen. De deelnemers konden met de informatie uit deze workshop het juiste type warmtepomp voor hun productieprocessen selecteren en daarmee een volgende doorbraak in de verduurzaming van het proces en verkleining van de footprint creeëren.

De presentaties uit deze workshop kunt u hier downloaden:

compressie-resorptie warmtepompen (TU Delft)

warmtepompen, herontdekking door de industrie (Bronswerk)

there is more to explore (IBK)

thermoacoustic heat pumps (ECN)

Voor 2016 is een volgende workshop voorzien.

 

 

Contact

Voor meer informatie over de SIG Sustainability kunt u contact opnemen met de voorzitter Frans van de Akker (ISPT), één van beide vice-voorzitters: Eelco Linnert (Hofstetter) en Mariska van Dalen (Tebodin), of met Bureau NAP. Telefoonnummer Bureau NAP: 033 - 247 34 54.

 

De volgende bedrijven nemen deel aan deze SIG:

Advitec

DACE

KH Engineering

AkzoNobel

DSM

Piko Consulting

Aram

Fabricom

Shell

Ardee

Fluor

Stork

Avebe

FrieslandCampina

Tebodin

BAM

Heineken

Vernooy

Biodiesel

Intergraph

Visser & Smit Hanab

 

 

 

Publicaties

Rapport Process Industry and Sustainability'

Links

Kennisplatform Duurzaam geproduceerd 

ISPTInstitute for Sustainable Process Technology

ECN: Energie Onderzoek Centrum Nederland

Watervisie: platform voor industriewater