NAP Process Industry Network - 60 jaar

 1. Login
 2. Contact
 3. Google translate

Sustainability

Over de SIG

De SIG Sustainability bestaat uit een afvaardiging van NAP-leden van alle signatuur. Dit is belangrijk voor een SIG met een onderwerp zoveel omvattend als Sustainability. Primaire doel van de SIG is dit grote begrip klein te maken en toepasbaar in de organisaties van de NAP-leden. 

De oorsprong van de SIG ligt in een breed onderzoek naar Sustainability in de procesindustrie dat in 2013 vanuit de NAP is gehouden. Daarbij was de gehele keten betrokken. Dit onderzoek richtte zich op de vraag hoe de keten grip kan krijgen op sustainability, door het delen van kennis, best practices, hulpmiddelen en het genereren van nieuwe ideeën.

De resultaten zijn gepubliceerd in het rapport ‘Process Industry and Sustainability – making your existing assets more sustainable’. In dit rapport vindt u onder andere 35 ‘sustainable solutions’, ‘one-pagers’ met door de industrie reeds geïmplementeerde duurzame oplossingen, inclusief de bereikte besparingen op het gebied van energie, water en grondstoffen en andere verbeteringen voor mens en milieu. Het charter van de SIG Sustainability kunt u hier downloaden.

De SIG richt zich op kennisdelen en het signaleren van trends, ontwikkelingen en beleid op het gebied van sustainability.

Focus daarbij is het uitdragen van praktische invulling van Sustainability in de procesindustrie. Daarbij is het van belang aan te sluiten bij de actualiteit en hoewel de resultaten van het onderzoek in 2013 nog steeds actueel zijn, is er op basis van een leden inventarisatie scherp gemaakt wat nu leeft. Daarmee gaat de SIG Sustainability zich op de volgende onderwerpen richten:

 • Parijs akkoord/energie transitie,
 • ‘van het Groningsgas af’,
 • Elektrificatie,
 • Waterstof,
 • Circulaire economie,
 • De transitie agenda’s,

Langs deze thema’s organiseren wij circa 4 evenementen per jaar, naast onze periodieke SIG-bijeenkomsten (circa eens per 6 weken). Deze evenementen kunnen in de vorm van een workshop zijn of een invulling van een van de NAP contactbijeenkomst. We gaan actiever gebruik maken van onze webpagina. Dit is de meest makkelijke toegang tot informatie en documenten ''Artikelen en achtergronddocumenten''. We blijven de Masterclasses en workshops organiseren dichtbij de leden zelf ''Workshops & Masterclasses'':

 • Regio bijeenkomsten; richten op/bij een locatie van een assetowner van NAP
 • Walking diner waarbij langs verschillende deelonderwerpen gelopen kan worden. Per hoek een praatje en een schaaltje. Bijvoorbeeld circulariteit, energie, technologie.

Met deze opzet hopen we u als lid beter te kunnen ondersteunen en dynamischer te kunnen reageren op de ontwikkelingen rond ons thema Sustainability.

 

 

 

Masterclasses & Workshops

Terugblik NAP Workshop recente ontwikkelingen warmtepompen

“Dinsdag 2 oktober 2018 organiseerde NAP SIG Sustainability (Ron Ongenae van Epro Consult en Jurriaan Boon van ECN/TNO) in samenwerking met de ketenorganisatie voor margarine, vetten en oliën (MVO) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de workshop Recente ontwikkelingen warmtepompen voor de procesindustrie. Tata Steel was de gastheer voor deze workshop. Ruim 50 deelnemers waren afgereisd naar het Dudok Congress Centre bij Tata Steel in IJmuiden voor een gevarieerd programma met plenaire lezingen gevolgd door discussie in werkgroepen over de vraag ‘Wat is er nu nodig om de warmtepomp op grote schaal in te gaan zetten in de procesindustrie?’.  

Voor het verslag klikt u hier.

Voor de presentaties klikt u hieronder:

Presentatie: Inleiding workshop
Presentatie: Industiële warmte en co2 emissiereductie 
Presentatie: Technology and application of thermoacoustic heat transformers 
Presentatie: Warmtepomp technologie op industriële schaal
Presentatie: Carbon Neutral Industrial Energy from Waste Heat 

Stimuleringsregelingen vanuit RVO voor innovaties energiebesparing en CO2-reductie in industrie

Presentatie: Consultatie - Demostratue Energie Innovatie 2019

Presentatie: Programmalijn Energie + Industrie 2019

 

Vanaf 2014 is de SIG zich gaan focussen op het organiseren van master classes met als thema ‘Succesvol verduurzamen van uw bestaande assets’. Deze 1-daagse masterclass geeft u een kijkje in de keuken van een Asset Owner om hun barrières en oplossingen te bekijken en daarvan te leren voor uw eigen organisatie.

In 2014, 2015 en 2016 zijn 5 master classes gehouden, telkens op een andere locatie bij een NAP deelnemer:

juni 2015: Tata Steel, IJmuiden

oktober 2014: FrieslandCampina, Wageningen

mei 2014: AkzoNobel, Hengelo

januari 2014: Heineken, Den Bosch

Ideeën die uit de master classes naar voren komen worden binnen de SIG verder uitgediept. 

In mei 2015 heeft de workshop ‘warmtepompen’ plaatsgevonden. Warmtepompen bestaan in alle soorten en maten. Tijdens deze workshop zijn 4 nieuwe typen warmtepompen gepresenteerd en aan een (positief-)kritische blik onderworpen. De deelnemers konden met de informatie uit deze workshop het juiste type warmtepomp voor hun productieprocessen selecteren en daarmee een volgende doorbraak in de verduurzaming van het proces en verkleining van de footprint creeëren.

De presentaties uit deze workshop kunt u hier downloaden:

compressie-resorptie warmtepompen (TU Delft)

warmtepompen, herontdekking door de industrie (Bronswerk)

there is more to explore (IBK)

thermoacoustic heat pumps (ECN)

Verslag workshop 'Energie transitie'

 

 

Artikelen/achtergrond documenten

Alle artikelen met betrekking tot Sustainability of de SIG kunt ook vinden op de Kennisbank van NAP.

 

 

 

Contact

Voor meer informatie over de SIG Sustainability kunt u contact opnemen met Bureau NAP (telefoonnummer: 033 - 247 34 54) of met met de voorzitter Toon Boonekamp (Arcadis) (telefoonnummer: +31611348372). 

 

De volgende bedrijven nemen deel aan deze SIG:

Arcadis

Hogeschool Utrecht

TNO

Bilfinger

RHDHV

Vopak

Centrient Pharmaceuticals

Shell

 

Erpo Consult

STB Solutions

 

Fluor

Stork

 

FrieslandCampina

Tata Steel

 

Hofstetter

The Sustainable Support Company

 

 

 

Publicaties

Links

Kennisplatform Duurzaam geproduceerd 

ISPTInstitute for Sustainable Process Technology

ECN: Energie Onderzoek Centrum Nederland

Watervisie: platform voor industriewater

 

 

 

 

In 2013 heeft de SIG een onderzoek gedaan naar sustainability in de procesindustrie in Nederland; de gehele keten was betrokken bij dit onderzoek, dat zich richtte op de vraag hoe de keten grip kan krijgen op sustainability, door het delen van kennis, best practices, hulpmiddelen en het genereren van nieuwe ideeën. De resultaten zijn gepubliceerd in het rapport ‘Process Industry and Sustainability – making your existing assets more sustainable’. In dit rapport vindt u onder andere 35 ‘sustainable solutions’, ‘one-pagers’ met door de industrie reeds geïmplementeerde duurzame oplossingen, inclusief de bereikte besparingen op het gebied van energie, water en grondstoffen en andere verbeteringen voor mens en milieu.