NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

Sustainability

Over de SIG

Binnen de SIG is duurzaamheid de lens om te kijken naar innovatie, asset management en maintenance. Daarbij is duurzaamheid een kans om zowel het positieve milieu , het economische en het sociale impact te behalen. De SIG wordt gevormd door een groep deskundigen uit de keten om activiteiten met elkaar in uit te voeren die gericht zijn op:
- Het bevorderen van de diffusie van duurzame best practices en technologieën, met name door kennisdeling over technologieën en de manieren waar de technologie kan worden ingezet; hierbij ligt dus de focus op toepassing van bestaande oplossingen.

- Formuleren van reacties op duurzaamheids gains die vanuit innovatie trends mogelijk worden; deze reacties kunnen opgehaald worden door diverse vormen van consultatie van de achterban.

- Bevorderen van de aansluiting tussen de wensen van gebruikers en aanbieders van technologie.

- Opstellen van Input voor Beleidsvoorstellen over duurzaamheid in industrie, vanuit waargenomen knelpunten over invoering duurzaamheidsprojecten en duurzame technologieën.
 
De activiteiten van NAP SIG Sustainability zijn vooral gericht op identificatie, disseminatie en input voor beleid en strategie van de achterban, niet op programmering en uitvoering van R&D projecten.

Na een grootschalig onderzoek in de keten in 2013 is de SIG zich gaan richten op het organiseren van workshops en masterclasses. Het charter van de SIG Sustainability kunt u hier downloaden.

 

 

Kennis / Vakgebied

In 2013 heeft de SIG een onderzoek gedaan naar sustainability in de procesindustrie in Nederland; de gehele keten was betrokken bij dit onderzoek, dat zich richtte op de vraag hoe de keten grip kan krijgen op sustainability, door het delen van kennis, best practices, hulpmiddelen en het genereren van nieuwe ideeën. De resultaten zijn gepubliceerd in het rapport ‘Process Industry and Sustainability – making your existing assets more sustainable’. In dit rapport vindt u onder andere 35 ‘sustainable solutions’, ‘one-pagers’ met door de industrie reeds geïmplementeerde duurzame oplossingen, inclusief de bereikte besparingen op het gebied van energie, water en grondstoffen en andere verbeteringen voor mens en milieu.

 

 

Masterclasses

Vanaf 2014 is de SIG zich gaan focussen op het organiseren van master classes met als thema ‘Succesvol verduurzamen van uw bestaande assets’. Deze 1-daagse masterclass geeft u een kijkje in de keuken van een Asset Owner om hun barrières en oplossingen te bekijken en daarvan te leren voor uw eigen organisatie.

In 2014, 2015 en 2016 zijn 5 master classes gehouden, telkens op een andere locatie bij een NAP deelnemer:

januari 2014: Heineken, Den Bosch

mei 2014: AkzoNobel, Hengelo

oktober 2014: FrieslandCampina, Wageningen

juni 2015: Tata Steel, IJmuiden

Ideeën die uit de master classes naar voren komen worden binnen de SIG verder uitgediept. 

 

 

 

Workshops

 

In mei 2015 heeft de workshop ‘warmtepompen’ plaatsgevonden. Warmtepompen bestaan in alle soorten en maten. Tijdens deze workshop zijn 4 nieuwe typen warmtepompen gepresenteerd en aan een (positief-)kritische blik onderworpen. De deelnemers konden met de informatie uit deze workshop het juiste type warmtepomp voor hun productieprocessen selecteren en daarmee een volgende doorbraak in de verduurzaming van het proces en verkleining van de footprint creeëren.

De presentaties uit deze workshop kunt u hier downloaden:

compressie-resorptie warmtepompen (TU Delft)

warmtepompen, herontdekking door de industrie (Bronswerk)

there is more to explore (IBK)

thermoacoustic heat pumps (ECN)

 

 

Verslag workshop ‘Energie transitie’

Op 18 juni 2018 is een workshop ‘Energy Transition’ gehouden bij Fluor. Het Fluor kantoor is vier jaar geleden gebouwd in de duurzame kantorenwijk Beukenhorst Zuid in Hoofddorp. De Special Interest Group voor ‘Sustainability’ is rondgeleid in, door en onder het gebouw. De SIG-leden hebben met eigen ogen alle duurzame aspecten van het gebouw kunnen zien, zoals zonnepanelen, een warmte koudeopslag systeem en duurzame bouwmaterialen.  Deze duurzame aspecten zijn gecombineerd met een ‘bewoners’ vriendelijk ontwerp, waardoor het kantoor door klanten en medewerkers als uiterst comfortabel wordt ervaren.

De rondleiding werd gevolgd door een presentatie over Energy Transitie in de industrie. Fluor, contractor voor Engineering, Procurement en Constructie (EPC) vervult bij de bouw en verbouw van industriele installaties een sleutelrol. Zo zijn er eisen en wensen van de klant, is er wet- en regelgeving, zijn er ervaringen, beperkingen of juist mogelijkheden in de operatie van een fabriek. Technologie leveranciers hebben een bepaalde insteek gekozen voor een type ontwerp en daarnaast moeten de leveranciers van de installaties garant staan voor de functionaliteit en de kwaliteit van de installatie.

David Eisma, energie expert/ kwaliteitsmanager en Edwin van Doorn, warmteoverdracht specialist bij Fluor hebben laten zien aan de hand van drie cases hoe dit krachtenveld in elkaar zit en hoe je tot een oplossing met een hoger rendement en een lager energie verbruik kan komen.

Slot onderdeel van de middag was een discussie over een viertal stellingen, wat resulteerde in de volgende uitkomst:

- het energiebesparingspotentieel in de industrie als aanzienlijk wordt ingeschat.
- in 2050 de totale energiebehoefte in Nederland niet met zonne en windenergie afgedekt kan worden. Met name de energie benodigd voor warmte in de industrie is een knelpunt.
- er in het kader van het het klimaatakkoord meer aandacht zou kunnen gaan naar energiebesparing in de industrie.
- de energietransitie heeft meer kans van slagen als partijen in de keten het gezamenlijk belang zien boven individuele belangen.

Dank aan alle deelnemers voor hun komst en bijdrage aan deze workshop.

 

Contact

Voor meer informatie over de SIG Sustainability kunt u contact opnemen met de voorzitter Toon Boonekamp (Arcadis), één van beide vice-voorzitters: Eelco Linnert (Hofstetter) en Mariska van Dalen (Tebodin), of met Bureau NAP. Telefoonnummer Bureau NAP: 033 - 247 34 54.

 

De volgende bedrijven nemen deel aan deze SIG:

Advitec

DACE

KH Engineering

AkzoNobel

DSM

Piko Consulting

Aram

Fabricom

Shell

Ardee

Fluor

Stork

Avebe

FrieslandCampina

Tebodin

BAM

Heineken

Vernooy

Biodiesel

Intergraph

Visser & Smit Hanab

 

 

 

Publicaties

Links

Kennisplatform Duurzaam geproduceerd 

ISPTInstitute for Sustainable Process Technology

ECN: Energie Onderzoek Centrum Nederland

Watervisie: platform voor industriewater