NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

Special Interest Groups

Binnen NAP is de Special Interest Group (SIG) het platform waar inhoudelijke expertise bij elkaar wordt gebracht om van elkaar te leren en op deze wijze de samenwerking in de keten te bevorderen. Door een vrije, pre-competetieve, uitwisseling van kennis, inzichten en ervaringen ontwikkelt de professional samen met anderen uit de keten nieuwe manieren om ontwikkelingen en/of uitdagingen te adresseren. Om de samenwerking succesvol te laten zijn is de SIG een veilige omgeving om informatie te delen. Ook wordt er samengewerkt aan concrete onderwerpen die nuttige inzichten en/of nieuwe kennis opleveren. 

Een SIG wordt aangestuurd door een voorzitter en bestaat uit 15-25 leden van bedrijven uit de gehele keten. Klik op één van onderstaande bollen om meer te lezen over de SIG's binnen NAP: