NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

NAP Studium Generale "Big Data"


Over de grenzen heen kijken is de kern van het NAP Studium Generale. Met deze interactieve bijeenkomsten biedt NAP een extra platform om deelnemers uit procesindustrieketen in contact te brengen met belangwekkende nieuwe ontwikkelingen en hen daarmee te inspireren.  
Tijdens deze bijeenkomsten maakt u in circa vier uur kennis met een nieuwe ontwikkeling, waarover de deelnemers en inleiders intensief van gedachten wisselen, om inzicht te krijgen in wat deze ontwikkeling zou kunnen betekenen voor uw bedrijf.

 

Naar aanleiding van de succesvolle Studium Generale over Big Data van maart 2016, heeft NAP met de Programmaraad een tweede editie “Big Data” (6 april 2017) georganiseerd. Onder de inspirerende leiding van Femke de Jager zijn er nieuwe cases, andere sprekers en verfrissende perspectieven gevonden die ook deze bijeenkomst weer zeer interessant maken. Sprekers van KLM, Siemens, Tata Steel en Stork delen hun inzichten met de deelnemers om samen tot een verdere verdieping en praktisch inzicht van de betekenis van big data in het bedrijfsleven te komen.

 

Dat Big Data een hot topic is, was duidelijk te merken aan de snelheid waarmee de inschrijvingen voor 6 april 2017 werden ontvangen. Binnen een paar dagen was deze Studium Generale “vol”.

Workshop Big Data, Science en Machine Learning

Waar “Big Data” zich meer richt tot de managers zal op 4 mei en 10 mei 2017 een 2-daagse NAP Workshop Big Data, Science en Machine Learning worden georganiseerd die dieper in gaat op de inhoud achter de Big Data. 

In deze workshop worden drie dingen behandeld. Ten eerste maken we kennis met Data Science en Machine Learning. Wat betekenen deze termen eigenlijk en hoe zit de onderliggende technologie in elkaar?  Na deze introductie maken we een verdiepingsslag met een specifieke categorie Machine Learning algoritmen: classificatie. Wanneer gebruiken we classificatie en welke verschillende classificatie algoritmen zijn er? Om de meerwaarde van deze kennis te laten ervaren gaan we hands-on aan de slag met een case van Tata Steel en ontwikkelen we een algoritme voor het classificeren van defecten in metaaloppervlakken.

 

 Na deze workshop ben je instaat om te:

●      Beschrijven wat Big Data, Data Science en Machine Learning betekenen.

●      Beschrijven wat hoe de technologie achter Big Data werkt op een conceptueel niveau. 

●      Beschrijven hoe Hadoop en Map-Reduce werkt. 

●      Beschrijven wat Machine Learning is en aangeven welke categorieën Machine Learning algoritmen zijn er en hoe deze van elkaar verschillen.

●      Beschrijven hoe classificatie modellen werken en hoe je de presentatie van verschillende modellen met elkaar kunt vergelijken.

●      Werken met een classificatie algoritmen en deze toepassen op het classificeren van defecten op metaaloppervlakken.

 

Deze workshop is meer gericht op IT’ers, IT Managers, analisten en mensen die data gebruiken in de besluitvorming.

Ook hier waren de eerste aanmeldingen snel binnen. Er is nog plaats, maar wacht niet te lang.