NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

Van de nieuwe NAP voorzitter Frank van Ewijk

Beste NAP-deelnemers,

Het is mij een genoegen om voor de eerste keer het woord tot u te richten als nieuwe voorzitter van Stichting NAP. Ik heb de afgelopen maanden veel enthousiasme bij NAP gezien en het lijkt er op dat na ons succesvolle jubileumjaar er ook in 2016 weer veel energie is om de samenwerking in de keten van de Process Industrie nog verder te versterken.

Met de aanhoudend lage olieprijzen en de daarmee samenhangende afnemende investeringsniveaus zijn het geen gemakkelijke tijden voor grote delen van onze industrie. De druk om kosten te beheersen is hoog en een platform als NAP lijkt een uitstekend forum om de verschillende partijen uit de keten dichter bijeen te brengen om hier in bij te dragen. Velen zijn er van overtuigd dat er op het scheidingsvlak van owner companies, engineering bureaus en toeleveranciers nog volop mogelijkheden liggen tot verbetering van de efficiency en samenwerking. NAP is daarin een uniek netwerk waarbij deze bedrijven bij elkaar gebracht worden. Wellicht zullen we door de aanhoudende druk uit de markt eenzelfde patroon zien als in bijvoorbeeld de automobiel industrie, waar een beperkt aantal partijen vertikaal in de keten een lange termijn relatie aangaan op basis van vetrouwen en intensieve samenwerking, om zo samen sterker in de markt staan. Hopelijk zullen onze bijeenkomsten en werkgroepen hierin een bijdrage leveren.

De eerste maanden van 2016 waren er veel aktiviteiten voor NAP. Onze bijeenkomsten werden goed bezocht en ondanks de grote groepen was er sprake van energieke en interactieve sessies. We kregen een gedetailleerd inzicht in de toekomstige ontwikkelingen van de olie- en gasmarkt vanuit het benchmarking instituut Woodmac voorgelegd, een interessant verhaal over de technologie achter het indrukwekkende Shell Prelude Floating LNG project en AWL liet zien hoe je als klein bedrijf door samenwerking ook grotere projecten aan kunt pakken, ook in de procesindustrie.

De SIG bijeenkomsten worden nog steeds goed bezocht. De NAP Studium Generale workshop over Big Data in maart waarbij praktische toepassingen op het gebied van alarm management, windenergie en kaasproduktie werden besproken is daarvan een goed voorbeeld, net als the start van de nieuwe SIG Process Safety. De volgende NAP Masterclass Sustainability bij Rockwool staat binnenkort op het programma. Met mogelijk nog meer energie is het NAP Young Professionials network van start gegaan. Vanuit verschillende deelnemende bedrijven hebben jonge mensen elkaar gevonden om kennis uit te wisselen door middel van diverse bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken.

Bestuurlijk hebben er in korte tijd een aantal veranderingen plaatsgevonden. Robert Claasen heeft afscheid genomen en Frank van den Boomen is vanuit DSM toegetreden. Na een periode van vijf jaar als directeur heeft Julius Freutel besloten terug te keren naar zijn werkgever Fluor. We zullen zijn enthousiasme en organisatorische kwaliteiten missen! Gelukkig hebben we in Jan Willem Sanders een goede vervanger gevonden.

Met onze vernieuwde website – hebt u deze al bezocht? – en een vol programma voor het najaar zijn we weer klaar voor de toekomst. Ik zie u dan ook graag spoedig op een van de vele NAP bijeenkomsten!

Ir. Frank van Ewijk

Voorzitter NAP