VOL!! 6 april 2017: NAP Studium Generale "Big Data" VOL!!

VOL!! 6 april 2017: NAP Studium Generale "Big Data" VOL!!

24 februari 2017 by Communicatie 0 comments

Naar aanleiding van de succesvolle Studium Generale over Big Data van maart 2016, heeft NAP met de Programmaraad een tweede editie georganiseerd. Met nieuwe cases, andere sprekers en verfrissende perspectieven.

Big Data

Big data speelt een steeds grotere rol in ons zakelijk en privé leven. Bedrijven slaan steeds meer data op in de vorm van bestanden, maar ook apparaten en machines verzamelen en delen zelfstandig meer en meer gegevens. De opkomst van het “Internet of Things” met toenemende hoeveelheden sensordata doet de databergen alleen maar groeien. Deze data bevatten op zichzelf al een schat aan informatie, maar door combinatie van databronnen wordt dat alleen maar meer. Wat kun je leren als de gegevens van een windpark gecombineerd worden met lange termijn weersvoorspellingen, welke impact heeft dat op de keuze van het onderhoudsregime. Wat leer je als je de uitkomst van processen kunt relateren aan grondstoffen en machine sensoren? Het analyseren en interpreteren van deze data speelt een steeds grotere rol. Welke mogelijkheden zijn er? Wat zou deze ontwikkeling voor uw vakgebied kunnen betekenen? Wie verwerken deze berg aan gegevens en hoe doen ze dat? Deze en vele andere vragen komen aan bod in dit studium generale van NAP.

NAP Studium Generale
Over de grenzen heen kijken is de kern van het NAP Studium Generale. Met deze interactieve bijeenkomsten biedt NAP een extra platform om deelnemers uit procesindustrieketen in contact te brengen met belangwekkende nieuwe ontwikkelingen en hen daarmee te inspireren. Tijdens deze bijeenkomsten maakt u in circa vier uur kennis met een nieuwe ontwikkeling, waarover de deelnemers en inleiders intensief van gedachten wisselen, om inzicht te krijgen in wat deze ontwikkeling zou kunnen betekenen voor uw bedrijf.

Programma NAP Studium “Big Data”:

Presentatie: Big data en Asset Management
Wat is de kans dat een asset de verwachte prestaties levert en welke beslissingen en acties moeten we nemen om de risico’s te reduceren die onze bedrijfsvoering en resultaat in gevaar brengen? De processen die van invloed zijn op degradatie en falen van assets zijn complex. Deze complexiteit betekent ook een onzekerheid in de voorspelbaarheid van risico’s. Optimaal risicobeheer wordt mogelijk gemaakt door monitoring van de asset conditie, data analyse en data modellering voor prognose. Het doel van APM 4.0 is om de asset prestatie en conditie in lijn te brengen en te houden met de Asset Management strategie en doelstellingen. Aan de hand van een aantal praktijk cases laten we zien wat er voor nodig is en wat de resultaten zijn. Wat betreft de cases brengen we een case over Remote Monitoring en van de powertrain in een vuilverbrandingsinstallatie.

Spreker – Hans Minnaard (Stork)

Presentatie: Denk groot, start klein en schaal snel op
Op het Tata terrein van ca 750 ha groot (1.500 voetbalvelden) staan veel installaties in het buitengebied. Of op “onmogelijke” locaties. Om de conditie hiervan te bewaken worden veel inspectierondes gelopen: leuk in het voorjaar, maar vervelend in de zomer als het achter een oven is, en gevaarlijk in de winter als je de hoogte in moet. Niets is mooier dan een installatie die zelf vertelt hoe het met hem (of haar) gaat. Als dat “vanzelf” gaat, kan er veel “small data” worden verzameld. Door de verkregen data slim te “managen”, kun je relevante “Big-Data” genereren en dus ook analyseren. Hoe pak je zoiets aan ? Door groot te denken, klein te beginnen en snel op te schalen!

Spreker – Kees Bunck (Tata Steel) – Programma Manager IA&R (Industriële Automatisering en Robotisering). Kees richt op dit moment een infrastructuur in, die condition monitoring in het buitengebied mogelijk maakt.

Pauze en eenvoudige maaltijd

Presentatie: KLM Engineering & Maintenance
“Wat te doen met al die data” was de simpele vraag waarmee we 2.5 jaar geleden bij KLM Engineering & Maintenance begonnen. Inmiddels hebben we onze eerste echte Big Data tool voor Predictive Maintenance gelanceerd, maar we zijn er nog lang niet. We kijken eigenlijk pas net over de schutting van de mogelijkheden die Big Data ons kan bieden. Uitdagingen en kansen in de wereld van Big Data voor Aircraft Maintenance.

Spreker – Wouter van Kalfsbeek (KLM) – studeerde Aerospace Engineering aan de TUDelft, Project Manager “Engineering Data-Driven” bij KLM Engineering & Maintenance. Wouter startte de ontwikkeling van Big Data Predictive Maintenance bij KLM en onderzoekt ook andere toepassingen van Big data binnen het onderhoudsbedrijf.

Presentatie: Dialoog – Data als business model
Aan de hand van stellingen wordt op een interactieve manier een dialoog gevoerd over de verschillende dimensies bij OEM-ers, analytics partners en asset owners bij het ontwikkelen van nieuwe business modellen op basis van smart data.
Spreker – Arjan van Beijnum (Siemens) – Business Development Professional bij Siemens Digital Factory. Hij is verantwoordelijk voor service innovaties door de toepassing van data. Ontwikkeld oplossingen om data om te zetten in informatie en hoe deze informatie voor klanten tot waarde omgezet kan worden.

Aanmelden
Voor NAP deelnemers is deze Studium Generale gratis; voor niet NAP deelnemers bedragen de kosten € 75,00 exclusief BTW. Aanmelden kan tot 23 maart a.s. via Bureau NAP, info@napnetwerk.nl. Er is plaats voor maximaal 25 deelnemers, dus wees er snel bij!

De Studium Generale zit vol! Wanneer u zich aanmeldt komt u op de wachtlijst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau NAP 033-2473460.

Comments

Leave a comment!

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd
Close