NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

Kennis

Eén van de kernactiviteiten van NAP is het faciliteren van kennisopbouw en -uitwisseling binnen de waardeketen van de Nederlandse procesindustrie. Zo kunnen bedrijfsdeelnemers actief zijn in diverse Special Interest Groups, waar één centraal thema uit de keten nader wordt uitgediept; via publicaties en de kennisbank stelt NAP kennis uit de keten ter beschikking.

NAP sponsort de leerstoel 'Management van Engineering Projects' aan de TU Delft. Samen met zusterorganisatie DACE wordt het vakblad VIEWonVALUE uitgegeven, dat gratis wordt verspreid onder DACE leden. 

Middels workshops en Studium Generale bijeenkomsten faciliteert NAP kennisuitwisseling tussen leden en moedigt de ontwikkeling en realisatie van innovatieve ideeën aan, die de procesindustrie-waardeketen in Nederland sterker en duurzamer maken.