NAP is een netwerk van bedrijven in de procesindustrie en stelt zich tot doel de waardeketen, bestaande uit plant owners, ingenieursbureaus en toeleveranciers, te versterken.

NAP JUBILEUM CONGRES

NAP JUBILEUMCONGRES

In 2015 bestond NAP 55 jaar en dat werd op 12 november gevierd met het jubileumcongres 'Procesindustrie 2040 - de keten voorbij'. Op dit congres stonden een aantal vragen centraal: Wat is de impact van radicale technologische innovaties en nieuwe manieren van kennisdelen en samenwerking op de waardeketen van de (proces)industrie? Zijn wij ons echt bewust van de radicale innovaties en de snelle veranderingen in de wereld?nap 55 jaar logo DEF

Met indrukwekkend is geen woord teveel gezegd. Het congres in De Veerensmederij te Amersfoort bracht naast overrompelende vergezichten onderwerpen als doorbraaktechnologieën, supercomputer Watson en magie onder de aandacht. "NAP is hét inspiratieplatform bij uitstek om over de toekomst van de procesindustrie na te denken", aldus voorzitter Robert Claassen.

Met een aantal inspirerende lezingen en stands in de centrale ontmoetingsruimte bood het congres 'food for thought' aan de deelnemers over hoe de procesindustrie zich de komende decennia gaat ontwikkelen. 

Lezingen

De lezingen boden het publiek vanuit diverse perspectieven een doorkijk naar de toekomst van de (proces)industrie. Yuri van Geest (The Next Speaker) presenteerde met een aantal voorbeelden hoe exponentiële technologieën exponentiële organisaties mogelijk én noodzakelijk maken; Maureen van Eijnatten (VUmC) schetste hoe 3D printing in de medische wereld voor een paradigmaverschuiving zorgt; Jeoffrey van den Berg (Flowid) liet zien hoe 'anders' de standaard wordt in de procesindustrie, door ontwerp- en bouwprincipes fundamenteel te herzien; Jitske Kramer (Human Dimensions) besprak aan de hand van haar boek The Corporate Tribe hoe 'magie' een noodzakelijk aspect van verandering is; Peter Korsten (IBM), tenslotte, schetste de mogelijkheden en de kracht van het inzetten van 'big data' in de industrie, een gebied waarop in de procesindustrie nu de eerste stappen worden gezet.

Stands

De bedrijven Flowid, Ioniqa Technologies, Nereda en Shell presenteerden zich op de stands. Elk van deze bedrijven onderscheidt zich door hun innovatieve product- en procesontwikkeling. Flowid presenteerde met de 'spin pro reactor' een voorbeeld van 'eigenwijs engineering'; Ioniqa demonstreerde hoe nieuwe technologie het mogelijk maakt om gesmolten zouten in te zetten ter verbetering van de eigenschappen van 'magnetic smart materials'; Nereda liet zien hoe waterzuiveringstechnologie op basis van korrels en aërobe bacteriën leidt tot grote besparingen in chemicaliën- en energieverbruik; Shell demonstreerde hun geavanceerde drones die worden ingezet bij zowel ontwikkeling (bv. geodata services) als onderhoud (bv. inspecties), zowel onshore als offshore.

NAP draagt bij aan de versterking van de totale keten in technologisch, organisatorisch en maatschappelijk opzicht.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de NAP, schrijft u zich hier dan in!

Blijf op de hoogte!

Volg ons op LinkedIn en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en bijeenkomsten.

Volg ons

Close