Nieuwe SIG: Big Data!!! Leden gezocht

Nieuwe SIG: Big Data!!! Leden gezocht

4 december 2017 by Communicatie 0 comments

Big data speelt een steeds grotere rol in de procesindustrie. De hoeveelheid data die wordt gegenereerd en opgeslagen, groeit exponentieel door de opkomst van nieuwe digitale technieken. Niet alleen de opslag van deze hoeveelheden data is een uitdaging.

Big Data

Ook het analyseren van data speelt een steeds grotere rol. Deze data bevat immers een schat aan informatie voor o.a. optimalisatie van bedrijfsprocessen en/of businessmodellen. Op dit moment gebruiken we nog maar een zeer klein deel van de beschikbare data, maar dit gaat veranderen. De vraag daarbij is o.a. wat hierdoor verandert in de bedrijfsprocessen/businessmodellen en hoe we hier mee om zouden moeten gaan binnen de procesindustrie. Dit geldt zowel voor de individuele spelers als voor de samenwerking in de keten. Een echt NAP onderwerp dus!

Door de grote interesse en het grote succes van de Studium Generale “Big Data, Groot inzicht?”, de tweede Studium Generale “Big Data” en de “NAP Workshop Big Data, Science en Machine Learning”, is gebleken onder de deelnemers dat er veel belangstelling en interesse is voor het onderwerp Big Data. Zoals is aangekondigd op de laatste NAP contactbijeenkomst wil NAP daarom graag een Special Interest Group Big Data oprichten, waarin deelnemers hun kennis en ervaringen kunnen delen. In een besloten omgeving kan men met collega’s uit het vak onderwerpen, best practices of nieuwe ontwikkelingen op een gestructureerde manier bespreken. Femke de Jager heeft jarenlange ervaring met Big Data en zal graag richting geven aan deze SIG, zoals ze dat ook gedaan heeft bij de Studium Generale en de workshops. 

Indien u zich wil aanmelden voor NAP SIG Big Data, dan horen we het graag. Hierbij willen wij u verzoeken om binnen uw bedrijf ook potentiële kandidaten  hierop attent te willen maken. Aanmelden kan via info@napnetwerk.nl. Het aantal deelnemers wordt gemaximeerd op 25 om optimale interactie mogelijk te maken.

Indien u zich aanmeldt, verzoeken wij u vriendelijk de volgende 3 vragen te beantwoorden in de mail:

- Hoe bent u/uw organisatie op dit moment bezig met Big Data?

- Welke ervaring cases zou u in willen brengen bij de SIG

- Welke specifieke vraag heeft u over Big Data die u aan de SIG zou willen voorleggen

Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk 18 december 2017. Begin januari 2018 krijgen alle belangstellenden bericht en volgt nadere informatie over de startbijeenkomst.

Indien u nog vragen heeft, dan horen we het graag.

Comments

Leave a comment!

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd
Close