NAP contactbijeenkomst 24 mei 2018 'Aansprakelijkheid in de keten'

NAP contactbijeenkomst 24 mei 2018 'Aansprakelijkheid in de keten'

17 april 2018 by Communicatie 0 comments

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de komende contactbijeenkomst ‘Aansprakelijkheid in de keten’ op donderdag 24 mei 2018 in Houten. Deze contactbijeenkomst zal staan in het teken van ‘Aansprakelijkheid in de keten’.

NAP contactbijeenkomst Houten mei 2017 159

Hiervoor heeft NAP een aantal interessante sprekers uitgenodigd. Edgar Leenen (Vopak) en Harry Tak (Croonwolterendros) zullen u op basis van cases uit de praktijk uitdagen om mee te denken in oplossingsrichtingen. Professor en advocaat Marcel Ruygvoorn (Van Benthem & Keulen) zal vanuit deze praktijk en de theorie in gaan op de kernelementen van aansprakelijkheid in de keten.

Aansprakelijkheid in de praktijk
Voor dit deel van de avond zijn er twee sprekers Edgar Leenen (Vopak) en Harry Tak (Croon Wolter en Dros). Edgar Leenen is bij Vopak werkzaam als Director Engineering en Asset management voor Europa en Afrika en Harry Tak is werkzaam als Technisch Contractmanager bij Croonwolterendros. Beiden zullen vanuit een andere positie in de keten ingaan op de gebeurtenissen rondom de redelijk recente case met verontreinigde straalgrit. De case zal vanuit diverse invalshoeken worden belicht in een spanningsveld met opdrachtgevers, contractors, leveranciers en ook de overheid (Inspectie SZW).

Aansprakelijkheid in de keten
Marcel Ruygvoorn (Van Benthem & Keulen) is vooral werkzaam op het gebied van het contractenrecht en het aansprakelijkheidsrecht. Op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht procedeert hij veel, zowel voor de rechter als in het kader van (internationale) arbitrages. Hij is ook als honorair universitair docent werkzaam aan de universiteit Utrecht. Vanuit zijn expertise in het aansprakelijkheidsrecht zal hij commentaar geven op de case, maar ook een breder beeld geven van diverse facetten van aansprakelijkheid in de keten.

Programma

17:15 uur Netwerkborrel

18:45 uur Diner

- Bestuursmededelingen door Frank van Ewijk, voorzitter NAP

- Presentatie Prof. Ruygvoorn (Van Benthem & Keulen)

- Case: door Edgar Leenen (Vopak)

- Case: door Harrie Tak (Croonwolterendros)

- Discussie  

21:45 uur Einde bijeenkomst

De NAP contactbijeenkomsten bieden leidinggevende functionarissen van de aangesloten bedrijven de gelegenheid elkaar in een informele sfeer te ontmoeten. Daarom breng ik graag de mogelijkheid onder uw aandacht om met meerdere collega’s van uw bedrijf deel te nemen aan de NAP contactbijeenkomst. Indien u een zakenrelatie mee wilt nemen, dan kunt u hierover contact opnemen met Bureau NAP: 033-2473460.

Het programma op 24 mei is met name relevant voor general management, projectmanagers, engineers, procurement management, technology managers, supply-chain managers, productiemanagers, process automation managers en construction managers.

U kunt zich hier aanmelden.

Graag ontmoeten wij u opdonderdag 24 mei 2018 17.00 uur in Hotel Houten (Hoofdveste 25, 3992 DH te Houten).

Met vriendelijke groet,

ir. Jan-Willem Sanders
Directeur

Comments

Leave a comment!

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd
Close