NAP contactbijeenkomst donderdag 7 februari 2019 'NAP thema voor 2019: Energietransitie in de keten'

NAP contactbijeenkomst donderdag 7 februari 2019 'NAP thema voor 2019: Energietransitie in de keten'

20 december 2018 by Communicatie 0 comments

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de contactbijeenkomst ’NAP thema voor 2019: Energietransitie in de keten’ op donderdag 7 februari 2019 in Houten. 

In 2019 zal NAP de contactbijeenkomsten organiseren rondom het thema 'Energietransitie'. Op de contactbijeenkomst van 7 februari a.s., wordt de aftrap gegeven van dit themajaar. Deze avond richt zich op de scenario's rondom de energietransitie en de impact die het heeft op de projecten om de gestelde doelen te halen. Hiervoor heeft NAP, Shell en DSM uitgenodigd om hun visie en de vertaling daarvan naar de praktijk toe te lichten tijdens presentaties op de bijeenkomst. De gastsprekers zijn vanuit Shell, Ewald Breunesse (Manager Energie Transities Nederland) en vanuit DSM, Ron van den Akker (Director Environment & Manufacturing Competences). Het belooft een mooie avond te worden met interessante discussies.

Energietransitie in de keten: onze toekomst

De eerste spreker van de avond is Ewald Breunesse, Manager Energie Transities bij Shell Nederland. Ewald is verantwoordelijk het initïeren en begeleiden van energietransitieprojecten.

De scenario’s van Shell worden al sinds eind jaren 60 ontwikkeld en hebben als doel om te ondersteunen bij het maken van beslissingen. Het Sky scenario is ontwikkeld in samenwerking met vele organisaties en partijen, waaronder het MIT instituut uit Cambridge. Dat laat ons 50 jaar vooruitkijken en vertelt wat er zou moeten gebeuren door industrieën, overheden en burgers, om er voor te zorgen dat de temperatuurstijging op aarde binnen de door het akkoord van Parijs opgestelde grenzen van 1,5 – 2 graden Celsius blijft. 

Ewald zal dit scenario presenteren om vervolgens samen te bespreken wat de implicaties voor de Nederlandse procesindustrie kunnen zijn.

Klimaatverandering en het Parijs-akkoord; hoe kan het bedrijfsleden en de procesindustrie hier invulling aan geven?

Iedereen is inmiddels bekend met het Parijs-akkoord. De aarde dient niet verder op te warmen dan 2 °C en liever niet meer dan 1.5 °C. Wat betekent dit eigenlijk voor het bedrijfsleven? Hoe wordt dit door vertaald naar de chemische sector of de voedingsmiddelen industrie. DSM heeft deze handschoen opgepakt en heeft dit vertaald in strategische doelstellingen t.a.v. de broeikasgas uitstoot in 2030, zowel voor hun eigen emissies als de emissies in de supply chain. Echter, alleen target setting is niet voldoende. Hoe wordt dit gemeten en gerealiseerd? Langs welke weg kunnen deze targets gehaald worden? Hoe heeft DSM zich georganiseerd zodat deze doelstelling ook bereikt gaan worden? Is er ook een strategische business component en gaat dit ten koste van de winstgevendheid van het bedrijf?

Deze vragen en meer zal Ron van den Akker (Director Environment & Manufacturing Competences bij DSM) adresseren.

Programma

17:15 uur Netwerkborrel

18:45 uur Diner
Bestuursmededelingen door Frank van Ewijk, voorzitter NAP
Presentatie door Ewald Breunesse (Shell)
Presentatie door Ron van den Akker (DSM)
Discussie

21:45 uur Einde contactbijeenkomst

De NAP contactbijeenkomsten bieden leidinggevende functionarissen van de aangesloten bedrijven de gelegenheid elkaar in een informele sfeer te ontmoeten. Daarom breng ik graag de mogelijkheid onder uw aandacht om met meerdere collega’s van uw bedrijf deel te nemen aan de NAP contactbijeenkomst. Indien u een zakenrelatie mee wilt nemen, dan kunt u hierover contact opnemen met Bureau NAP: 033-2473460.

Het programma op 7 februari is met name relevant voor general management, projectmanagers, engineers, procurement management, technology managers, supply-chain managers, productiemanagers, process automation managers en construction managers.

U kunt zich hier aanmelden.

Graag ontmoeten wij u op donderdag 7 februari 2019 17.00 uur in Hotel Houten (Hoofdveste 25, 3992 DH te Houten). routebeschrijving

Comments

Leave a comment!

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd
Close