Waterworkshop NAP SIG Sustainability; een digitaal samenzijn (29 oktober 2020)

Waterworkshop NAP SIG Sustainability; een digitaal samenzijn (29 oktober 2020)

30 oktober 2020 by Communicatie 0 comments

Op donderdag 29 oktober werd er een digitaal samenzijn georganiseerd binnen de SIG Sustainability. Het was een interactieve setting waarin deelnemers via Mentimeter en de chat uitgenodigd werden om hun meningen en gedachten te delen. 

SIG Sustainability logo

Studenten van de Hogeschool Utrecht presenteerden hun invulling van de drinkwaterfabriek van de toekomst in verschillende werelddelen, een mooie afsluiting van de digitale bijeenkomst.

Er werden daarnaast ook twee presentaties gehouden.

Fenna Philipse Waternet
Drinkwaterbedrijven zoals Waternet staan voor dezelfde uitdaging; schaarste van zoet water. De klant wil ten alle tijden voorzien worden in de juiste hoeveelheid water met juiste kwaliteit. Voor drinkwaterwaterbedrijven is de klant zowel de particuliere consument als de industrie. Op basis van kosten en baten is het lastig om te komen tot een sluitende business case in de industrie. Hoe komt het dan toch circulair watermanagement wordt meegenomen bij Waternet? Moet vanuit drinkwaterbedrijven een hogere prijs worden doorberekend aan industrie en consument om circulair watermanagement te stimuleren? Waternet laat zien hoe je rondom hergebruik van reststoffen circulariteit kunt oppakken.

Toon Boonekamp Arcadis: Circulair watermanagement
Water is een onderwerp dat tot voor kort in de industrie als vanzelfsprekend werd ervaren. Het is echter steeds meer duidelijk dat zoetwater een schaars goed aan het worden is. Arcadis begeleidt haar klanten al jaren in het optimaliseren van hun watergebruik en het vinden van duurzame, circulaire, oplossingen. Dat kan direct vanuit het zuiveren van afvalwater gaan tot het slim combineren van watermanagement op- en rondom de productie sites. Belangrijk daarbij is een goed kosten -  baten verhaal; de businesscase. In water zit dat vaak niet in het uitgespaarde geld door minder drinkwater in te nemen. Hoe kom je dan toch tot een gedragen business case? Welke mogelijkheden zijn er om als industrieel bedrijf circulair watermanagement op te pakken. De eerste handvatten worden in deze presentatie aangereikt en tijdens de discussie nader verkend.

Klik hier om de presentatie over circulair watergebruik na te lezen.

Comments

Leave a comment!

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd
Close