Invitation NAP Webinar: "Change management in times of crisis" d.d. 11 February 2021

Invitation NAP Webinar: "Change management in times of crisis" d.d. 11 February 2021

21 januari 2021 by Communicatie 0 comments

Dear NAP member, 

In the past year, the world has faced a crisis caused by the coronavirus. In a short period of time citizens and companies have had to adapt quickly, both socially and economically.

NAP invitation voor website

At the NAP webinar “Change management in times of crisis”, Tom Middendorp (Chairman 'Taskforce Operation Fastlane') and Tiago Goncalves (Operations Director Fluor) look back on changes that they have experienced in order to adapt quickly during the Corona Crisis.

Effective change management in response to the pandemic 

The Corona Crisis has a disruptive effect on both our social life and our economy. It creates an unprecedented crisis for which all the existing scenario’s fall short. Tom Middendorp was approached by VNO/NCW to lead a unique, ad-hoc public-private effort to triple the nationwide testing capacity in 8 weeks. He is currently setting up a new task force to bring social and economic life back on track after the lock-down. On the basis of his experiences in this taskforce as well as his previous military experience in crisis operations, he will discuss a number of important principles and specific tools for dealing with crisis situations. 

EPC Capital Project Execution: Change Management in Pandemic Times 

Tiago Goncalves will have a closer look at the step change taken in the EPC project execution.  He will lead us through Fluor's journey and share examples how collaboration is impacted and how design reviews like HAZOP's and 3D model reviews can be effectively executed in the working from home environment. The new situation has forced  Fluor to work different and the challenges has unleashed creative solutions. Tiago  is also interested to learn from you what you discovered. Next to EPC execution model adjustment he will also highlight the impact on the business model Fluor has gone through in an accelerated way.

Program 17h00 - 18h00

  • Start and introduction by NAP Chairman Frank van Ewijk
  • Presentation "Effective change management in response to the pandemic" by Tom Middendorp (Chairman 'Taskforce Operation Fastlane')
  • Presentation "EPC Capital Project Execution: Change Management in Pandemic Times" by Tiago Goncalves (Operations Director Fluor)
  • Closing Webinar by Frank van Ewijk 

Tom Middendorp is the chairman of the ‘Taskforce Operation Fastlane’ which the Dutch government set up to organize the testing and vaccination programs in response to the covid-19 pandemic. In his former role as the chief of the Dutch armed forces, he has extensive experience in managing crisis situations.  Following his impressive military career, he is currently a Senior Associate Fellow to the Clingendael institute of international relations, Chairman of the International Military Council on Climate and Security and Special Envoy on European Defense Cooperation.

Tiago Goncalves joined Fluor in 2007 and has worked in Roles in Process engineering, Construction, Engineering Management, Project Management and Office Management in many countries on 3 Continents. Tiago currently holds de position of Operations Director and is responsible amongst others for Engineering, Supply Chain and Automation and one of the key players in the current change process. 

The language of the first presentation is in Dutch and the second is in English.

During the Webinar, where MS Teams is used, there is also an opportunity to ask questions via the chat box. You can participate by sending an e-mail to info@napnetwerk.nl. You will then receive an invite within 2 weeks of the Webinar with the details for your participation.

We are looking forward to meet you at the NAP Webinar.


******************************************************************

NAP Webinar 11 februari van 17.00- 18.00 uur

''Verandermanagement ten tijde van crisis''

Geachte NAP deelnemer,

Het afgelopen jaar is de wereld geconfronteerd met een crisis veroorzaakt door het coronavirus. In korte tijd hebben burgers en bedrijven zich zowel sociaal als economisch snel aan moeten passen. 
Bij het NAP webinar “Verandermanagement ten tijde van crisis” kijken Tom Middendorp (Voorzitter 'Taskforce Operation Fastlane') en Tiago Goncalves (Operations Director Fluor) terug op veranderingen die zij hebben meegemaakt om projecten en bedrijven snel aan te passen tijdens de Corona-Crisis.

Effectief verandermanagement ten tijde van Corona

De Corona-Crisis heeft een ontwrichtend effect op zowel ons sociale leven als onze economie, en levert ons een crisis-situatie afwijkend van alle bestaande scenarios. Een enorm aanpassingsvraagstuk, waarvoor bestaande organisatiestructuren en -processen tekortschieten. Tom Middendorp werd door VNO/NCW benaderd om leiding te geven aan een unieke en ad-hoc publiek-private inspanning om de landelijke testcapaciteit in 8 weken tijd te verdrievoudigen. Momenteel bouwt hij een nieuwe taskforce op om het sociale en economische leven na de lock-down weer op gang te helpen. Aan de hand van zijn ervaringen en zijn vroegere militaire achtergrond in crisis-operaties zal hij ingaan op een aantal belangrijke principes en concrete handvatten bij het omgaan met dergelijke crisissituaties. 

EPC Capital  Project uitvoering: Verandermanagement in tijden van de Pandemie 

Tiago Goncalves gaat dieper in op de stap verandering in de EPC Project uitvoering. Hij zal ons langs Fluor's ontdekkingstocht leiden en voorbeelden delen hoe samenwerking en design reviews zoals HAZOP's en 3D Model reviews op een effectieve manier vanuit de thuiswerksituatie kunnnen worden uitgevoerd. De nieuwe situatie heeft Fluor gedwongen om anders te werken en deze uitdagingen hebben tot creatieve oplossingen geleid. Tiago is ook geinterseerd wat U heeft ontdekt. Naast de aanpassingen in het EPC executie model  zal hij ook de impact op Fluor's Business model laten zien, een weg die Fluor versneld is ingeslagen. 

Programma 17.00 - 18.00 uur

  • Start en introductie door NAP voorzitter Frank van Ewijk
  • Presentatie "Effectief verandermanagement ten tijde van Corona" door Tom Middendorp (Voorzitter 'Taskforce Operation Fastlane')
  • Presentatie "EPC Capital Project uitvoering: Verandermanagement in tijden van de pandemie" door Tiago Goncalves (Operations Director Fluor)
  • Afsluiten Webinar door Frank van Ewijk

Tom Middendorp geeft leiding aan de Taskforce Operation Fastlane die de Nederlandse overheid heeft ingesteld om het testen en vaccineren ten behoeve van de covid-19 pandemie te organiseren. Als voormalig Commandant der Strijdkrachten heeft hij veel ervaring met het managen van crisis-situaties. Na zijn imposante militaire carrière is hij nu werkzaam als Senior Associate Fellow bij instituut Clingendael en is daarnaast voorzitter van de International Military Council on Climate and Security en gezant voor Europese defensiesamenwerking.

Tiago Goncalves werkt bij Fluor sinds 2007 en heeft posities bekleed in Process Engineering, Constructie, Project Management en Office Management in verschillende landen op 3 continenten. Tiago bekleedt momenteel de functie van Operations Director en is onder andere verantwoordelijk voor Engineering, Supply Chain en Automatisering en is een belangrijk teamlid in het huidige veranderproces. 

De voertaal van de eerste presentatie is Nederlands en de tweede Engels.

Tijdens het webinar, waarbij gebruik wordt gemaakt van MS Teams, is er ook gelegenheid om vragen te stellen via de chatbox. Deelnemen aan het webinar kan door een mail te sturen naar info@napnetwerk.nl. Vervolgens zult u binnen 2 weken voor de aanvang van het webinar een invite ontvangen met de details voor de deelname.

We kijken er naar uit u te mogen begroeten op het NAP webinar.

Met vriendelijke groet,

ir. Jan-Willem Sanders
Directeur Stichting NAP

Comments

Leave a comment!

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd
Close