Professorale overpeinzingen

Professorale overpeinzingen

30 mei 2021 by Hans Bakker 0 comments

De laatste loodjes wegen het zwaarst, zeggen ze wel eens. Nou dat geldt zeker voor het eind van het academisch jaar. 

Hans Bakker

Traditioneel is het vierde kwartaal voor mij en mijn staf het zwaarste kwartaal van het academisch jaar. Ik ben in deze periode betrokken bij een Master vak, op basis van het tweede boek, met als titel “Dynamic Control of Projects”. Daarnaast speel ik de rol van opdrachtgever/klant in een Bachelor vak met de titel “Integral Design of Infrastructures” en loopt - ook volgens traditie - de intensieve MEP cursus voor deelnemers vanuit de industrie: de tegenprestatie voor de sponsorbedrijven van de leerstoel maar ook voor andere geïnteresseerden. Al met al houd je dat al van de straat, maar daarnaast heb ik het onzalige idee gehad om in april dit jaar een voorstel in te dienen voor onderzoek bij PMI in de hoop om daar ondersteuning voor te krijgen. Dat voorstel was wel te overzien, een abstract van 3 pagina’s. Maar nu is er positief gereageerd op mijn abstract en moet ik dus nog voor de zomervakantie een volwaardig onderzoeksvoorstel, onderbouwd en wel, indienen. Daar had ik in alle eerlijkheid niet echt op gerekend. Maar het is een te mooie kans om te laten lopen. Maar naast de colleges, alle beslommeringen van de vele afstudeerders (ongeveer 30 op het moment) en het leidinggeven aan de sectie wordt het even wat veel. Dus van een 80% inzet is het deze weken even gegroeid naar een 120% inzet. Maar over 5 weken begint de vakantie, dus ondanks alles is er licht aan het einde van de tunnel.

 

Daarnaast probeer ik met alle macht het proces voor mijn opvolging voort te duwen. Naar mijn idee ben ik daar tijdig mee begonnen, maar dan wordt helaas de urgentie niet onmiddellijk gezien. Nu naderen we het moment dat ik over een jaar met emeritaat ga (31 augustus 2022) en wordt uiteindelijk het profiel van de nieuwe hoogleraar Management of Engineering Projects besproken in het afdelingsbestuur. Na goedkeuring, de academische wereld blijft een redelijk hiërarchische bureaucratie, moet het profiel dan eerst langs het faculteitsbestuur en daarna kan het naar de Raad van Hoogleraren. Als dat station gepasseerd is kan de Benoemings Advies Commissie gevormd worden (10 leden) en kan de werving aan de hand van het profiel gestart worden. Ik heb nog steeds een stille hoop dat de advertentie voor de zomervakantie uit kan. Maar met alle stappen in het dan nog te volgen proces wordt de tijd in ieder geval wel erg krap. Aan de andere kant, na mijn emeritaat mag ik nog 5 jaar lang promovendi begeleiden, dus ik ben niet echt weg.  Maar al mijn inspanningen zijn erop gericht om de sectie niet op te zadelen met een vacature bovenop de toch al zware werkdruk voor iedereen. Vandaar mijn inspanningen, zeker niet bedoeld om over mijn aanstellingsperiode heen te regeren. Mocht u interesse hebben en gepromoveerd zijn, laat het me dan weten. U hoort nog van ons.

 

Hans, NAP professor

 

Comments

Leave a comment!

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd
Close