Introductie digitale VIEWonVALUE

Introductie digitale VIEWonVALUE

14 december 2021 by Communicatie 1 comment

VIEWonVALUE is een informatief, promotioneel vaktijdschrift dat kennis en ervaring uit wil wisselen, inzicht wil bevorderen en belangstelling wil kweken voor het vakgebied van cost- en value engineers.

VIEWonVALUE is een informatief, promotioneel vaktijdschrift dat kennis en ervaring uit wil wisselen, inzicht wil bevorderen en belangstelling wil kweken voor het vakgebied van cost- en value engineers. Het vakblad richt zich naast professionals in de werkgebieden ook op het management in deze werkgebeiden. VIEWonVALUE wordt half jaarlijks uitgegeven door stichting DACE. Door zowel de proces- en de bestuurskant te belichten, naast de technisch inhoudelijke aspecten,  is VIEWonVALUE ook interessant voor deelnemers van Stichting NAP.

Het thema van deze najaarseditie is: Vervangen of renoveren? Hoofdredacteur Ed Antoine schrijft er het volgende over in zijn voorwoord.

“Wat vroeger gewoon de ‘onderhoudsdienst’ werd genoemd, gaat tegenwoordig schuil onder talloze mooie namen als duurzaam beheer & onderhoud, doelmatig beheer & onderhoud, Asset Management al dan niet met het voorvoegsel sustainable of een andere hippe term. Was de onderhoudsdienst in oorsprong reactief – repareren of vervangen wat stuk was – heden ten dage is het beheer en onderhoud én planmatig én preventief, dus voorkomen dat iets stuk gaat.

Wat opvalt in de artikelen en columns dat in deze tak van sport, duurzaamheid en waarde denken een steeds belangrijker aspect wordt. En dat niet alleen de vervangings- of reparatiekosten een rol spelen, maar juist de levendsduurkosten in de meest brede zin van het woord. Dat wil zeggen dat er ook gekeken wordt naar de maatschappelijke aspecten zoals milieu, omgeving en herbuikbaarheid. Verder speelt ook de wijze waarop het beheer en onderhoud is georganiseerd een rol waarbij naar nieuwe samenwerkingsverbanden worden gekeken. De auteurs geven hun visie op dit thema vanuit verschillende invalshoeken. Hierin staat het waardedenken steeds centraal en hoe je waarde definieert. Je zult woorden als ‘lef’ en ‘durf’ veel in teksten tegenkomen evenals ‘intuïtie’. Lef omdat het voortdurend gaat om keuzes maken waarbij verschillende organisatieonderdelen tegengestelde belangen kunnen hebben. Durf de expertise en intuïtie van de Cost & Value Engineers en hun toegevoegde waarde te benutten binnen de ontwerpteams.”

Op de website van Stichting DACE kunt u meer achtergrond informatie lezen over het vakblad VIEWonVALUE en is de online versie beschikbaar. Mocht u direct de online versie willen lezen, dan kan dat hier.

Veel leesplezier!

Cover VOV #11-2021

Comments

  1. Digitale Digitale Wrote on 18 maart 2024 om 06:25:42

    <a href="https://whydonate.com/nl/blog/digitale-fondsenwervings-strategieen/">Digitale fondsenwerving</a> biedt non-profitorganisaties een krachtig stage om hun missie te ondersteunen. Met strategische online campagnes kunnen we een groter publiek bereiken en meer steun vergaren voor belangrijke doelen. Laten we samen de kracht van digitale fondsenwerving benutten voor positieve verandering!

Leave a comment!

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd
Close