NAP Contactbijeenkomst 9 februari 2023

NAP Contactbijeenkomst 9 februari 2023

31 januari 2023 by Communicatie 0 comments

Contactbijeenkomst NAP 9 feb
Beste deelnemer, 

De energietransitie staat al geruime tijd op de agenda van NAP. Maar de klimaatverandering heeft niet alleen impact op de elektrificering van onze maatschappij. Ook op andere vlakken heeft klimaatverandering impact. Water is één van die elementen, waar ook de procesindustrie afhankelijk van is. Daarom heeft NAP dit keer een contactbijeenkomst georganiseerd over het onderwerp ‘Watermanagement’. Een onderwerp dat nog niet eerder op onze agenda stond.

Om meer inzicht te krijgen en kennis te delen over watermanagement en de industrie, zijn Jan Appelman (RHDHV) en Peter van der Pijl (Tauw) uitgenodigd voor de NAP bijeenkomst op 9 februari. Zij gaan graag met u in gesprek over de uitdagingen en risico’s die er liggen op het gebied van water door de impact van de klimaatverandering, veranderend beleid en andere ontwikkelingen.

Duurzaam watermanagement bij de industrie: dat pakken we later wel op. Of toch niet?

De eerste presentatie is door Jan Appelman (Consultant waterstrategie en projectmanager Water&Industrie, RHDHV). Door klimaatverandering, nieuw beleid, striktere verplichtingen en ruimtelijke ontwikkelingen komen er steeds meer uitdagingen op ons af. Dit heeft invloed op de aan- en afvoer van water voor en door bedrijven. Dit leidt tot diverse bedrijfsrisico's die niet altijd voldoende worden meegenomen in besluitvorming en investeringen. Toch is het verstandig om vooruit te denken om de bedrijfsrisico’s met betrekking tot water in beeld te krijgen en hierop gericht acties nemen. Met enkele voorbeelden laten we zien hoe een bedrijf toekomstgericht aan de slag kan gaan met het thema water om voorbereid te zijn op de veranderingen en risico’s te reduceren. 

Jan Appelman werkt als Consultant waterstrategie en projectmanager Water&Industrie (RHDHV). Het ontwikkelen en toepassen van innovatieve technologieen is altijd onderdeel geweest van zijn werk en maakt het mogelijk voorbereid te zijn op de toekomst. Innovatie is een van de belangrijkste drijfveren binnen RHDHV. Jan is altijd geinteresseerd in relaties tussen industrieen en waardecreatie door combinaties. Restwarmte kan bijvoorbeeld worden gebruikt door een naburige installatie. 

Na de zelfreflectie op water binnen het bedrijf. Wat kan de buitenwereld bieden?

Peter van der Pijl, Consultant Watertechnologie bij Tauw, laat zien dat bedrijven de uitnodiging, zoals door Jan Appelman geschetst, zeker oppakken, de veranderingen adapteren en de risico's reduceren. Zijn we er dan? Nee, want er is ook interactie met de omgeving. Waterschappen, drinkwaterbedrijven en provincie, zij spelen een grote rol in het watersysteem en kunnen ook kansen bieden. Nadrukkelijk is het gezuiverde water van rioolwaterzuiveringen een belangrijke potentiële bron. Hoe maken we daar nu de slag om publiek-privaat het optimum te vinden? En welke wet- en regelgeving kan ons daar hinderen? Laten we niet wachten tot alles zeker is, maar vooral morgen doen.

Peter van der Pijl is als senior adviseur bij Tauw verantwoordelijk voor de technologische vraagstukken rondom het brede waterthema. Hij brengt meer dan 35 jaar ervaring op dit gebied met zich mee, zowel aan de publieke als aan de private kant. Peter is gepassioneerd door schoon water en heeft een continue drive om partnerschappen op te bouwen en het beste resultaat voor het project te behalen. 

Wilt u meer weten over deze interessante onderwerpen, meld je dan aan op 9 februari in Houten!

Programma 17h15 - 21h30

17.15: Netwerkborrel
18.30: Diner
Opening en introductie door NAP voorzitter Frank van Ewijk
Presentatie door Jan Appelman (RHDHV)
Presentatie door Peter van der Pijl (Tauw)
21.30: Einde van de contactbijeenkomst


U kunt zich door middel van een e-mail opgeven voor deze activiteit. 

De bijeenkomst zal in het Nederlands zijn.

We zien er naar uit u te mogen begroeten bij de NAP contactbijeenkomst. Locatie: Van der Valk Hotel Houten (Hoofdveste 25, 3992 DH Houten).

Comments

Leave a comment!

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd
Close