Professorale overpeinzingen

Professorale overpeinzingen

2 maart 2023 by Hans Bakker 0 comments

Na meer dan 80 columns en alleen nog in deeltijd werkend, wordt het toch langzamerhand wat moeilijker om deze bijdragen met belangwekkende informatie te vullen. Dus deze keer weer een iets andere benadering.

Hans Bakker

Omdat ik alleen nog in deeltijd werk, ben ik al een jaar geleden begonnen met mijn eigen project. Gezien de ontwikkelingen in de wereld en de noodzaak voor een energie transitie heb ik het plan opgevat om mijn huis, dat uit 1991 dateert, klimaat neutraal te gaan maken. Dus als een goed opgevoede en ervaren projectmanager begin ik dan vanzelfsprekend eerst met de verkennende activiteiten.  In mijn eigen benadering, noem ik dit de opportunity framing. Wat is er al bekend, wat is er al gedaan en waar willen we naar toe? Hierbij nemen we de risico’s in ogenschouw, we doen een eerste inventarisatie van de stakeholders en natuurlijk stellen we de scope zo goed mogelijk vast.

 

Nou, dat heb ik geweten. Een jaar gelden, wijs door eerdere ervaringen, heb ik mijn aannemer gebeld om in ieder geval een plaats te krijgen in zijn planning voor dit jaar. Heel optimistisch zei hij dat hij nog wel eerder tijd had, maar ik heb aangegeven dat tweede helft 2024 het best met mijn planning overeenkwam. In overleg met hem hebben we een aantal van zijn onderaannemers geïdentificeerd, die betrokken zouden kunnen worden. Dat zijn respectievelijk een loodgieter voor het dak, een installatiebedrijf voor de zonnepanelen een verwarmingsmonteur, een glazenier en een isolatiebedrijf.

 

En toen begonnen de problemen in de wereld. Levertijden en beschikbaarheid worden een echte uitdaging en te zorgen dat alles op tijd bij elkaar komt bleek een redelijke uitdaging. Maar nu, een jaar later begint het langzamerhand bij elkaar te komen. Het ziet er naar uit dat we in het najaar (dat is de eerste vertraging, want ik hoopte oorspronkelijk op het voorjaar) aan de slag kunnen. Of in het mantra van de bouwwereld: na de bouwvak…..

 

Dit klinkt erger dan het is, want inmiddels zijn een aantal zaken al voor elkaar. De kruipruimte is geïsoleerd, de spouwmuur is verder vol geschuimd, de ramen zijn al ingemeten en de zonnepanelen zijn besteld. Waar het momenteel op stuk loopt is de beschikbaarheid van dakpannen (ja, zo simpel kan het zijn) en de levertijd van de warmtepomp. Maar ik heb er vertrouwen in dat in september de huidige vloer eruit gaat en de vloerverwarming erin. U begrijpt dat dit me naast de activiteiten in Delft aardig bezighoudt. Een voorbeeld, op kleine schaal weliswaar, van projectmanagement in de praktijk. En die praktijk is vandaag de dag wat weerbarstiger, zoals uit het voorbeeld mag blijken.

 

Als laatste nog een oproep en een mededeling. We zijn voor ons onderzoek naar de invloed van diversiteit in het projectteam op de projectprestaties op zoek naar nog een of twee projectteams in de procesindustrie. We zouden de leden en de managers van deze teams graag willen interviewen voor ons onderzoek dat door PMI wordt gesponsord. Bij voorkeur teams in de orde van grootte tussen 10 en 20 personen. Maar andere omvang kan altijd bekeken worden. Laat het me weten als u interesse heeft.

En dan de mededeling. Ik zou u willen vragen om vrijdag 3 november 2023 vast in uw agenda te reserveren. Die vrijdagmiddag geef ik vanaf 15.00 uur mijn afscheidsrede in de Aula van de TU Delft. Ik zou het fantastisch leuk vinden als u als deelnemers van het NAP Netwerk en als sponsors van de Leerstoel in groten getale aanwezig zou kunnen zijn. Dan wordt het een mooie en gedenkwaardige afsluiting van een periode van meer dan 16 jaar. Ik reken op uw komst. Drinks are on me. In de tussentijd…….U hoort nog van ons.

 

Hans, NAP Professor

Comments

Leave a comment!

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd
Close