NAP Code of Conduct 'Process Safety'

NAP is een netwerk van bedrijven in de procesindustrie en stelt zich tot doel de waardeketen, bestaande uit plant owners, ingenieursbureaus en toeleveranciers te versterken.

NAP Code of Conduct 'Process Safety'

Op 12 september 2013 heeft NAP haar "Code of Conduct Procesveiligheid" gepresenteerd ter bevordering van de procesveiligheid in de Nederlandse procesindustrie. Deze Code of Conduct is op verzoek van het NAP bestuur en programmaraad, door het NAP Production Assets team ontwikkeld. Als competentienetwerk wil NAP graag actief meedenken en een voorzet geven om Asset Integrity en Process Safety net zo hoog op de agenda te krijgen als persoonlijke veiligheid.

Waarom deze Code of Conduct Procesveiligheid?

Naar aanleiding van diverse zware incidenten in Nederland waarbij de technische integriteit en procesveiligheid van proces- en opslaginstallaties in het geding was, heeft NAP, mede op verzoek van DCMR, dit thema op de agenda gezet, om na te denken hoe wij als procesindustrieketen een bijdrage kunnen leveren aan het veilig en vitaal houden van onze Production Assets.

Het maatschappelijk profiel van de Nederlandse procesindustrie wordt immers in grote mate bepaald door de risicobeheersing die de bedrijfstak zich oplegt, samen met haar industriële partners en overheidsinstanties. Het is daarmee zeer belangrijk dat alle betrokkenen, in technische en niet-technische rollen, zich bewust zijn van hun persoonlijk zorgplicht naar de samenleving toe. Met dit oogmerk heeft de Stichting NAP een gedragscode opgesteld die op vrijwillige basis en op persoonlijke titel ondertekend kan worden. De Stichting NAP moedigt een ieder die betrokken is bij de Nederlandse procesindustrie aan om deze gedragscode na te leven.

Wat verwachten wij van u?

In de NAP Code of Conduct Procesveiligheid staan uw persoonlijke verantwoordelijkheden en gewenst ethisch gedrag, ten aanzien van procesveiligheid en technische integriteit van procesinstallaties, uitgeschreven voor de verschillende rollen en functies.

Download hier de Nederlandse versie of de Engelse versie.

Hierbij verzoeken wij u om deze Code of Conduct zorgvuldig te lezen en op persoonlijke titel te ondertekenen. Ook verzoeken wij u om deze Code of Conduct met uw collega’s, leidinggevenden en zakenrelaties te bespreken en hen ook te verzoeken om deze Code of Conduct te tekenen.

Vervolgstappen

NAP is nog in gesprek met diverse (branche) organisaties om deze Code of Conduct een grotere bekendheid te geven in de Nederlandse procesindustrie en hoe wij in de keten een actieve bijdrage kunnen leveren aan een verdere versterking van ons gewenst gedrag en handelen met betrekking tot procesveiligheid en de technische integriteit van onze procesinstallaties.
 

Voor meer informatie, vragen en suggesties kunt u terecht bij Bureau NAP, via info@napnetwerk.nl, of telefonisch: 033 - 247 34 60.
 

NAP draagt bij aan de versterking van de totale keten in technologisch, organisatorisch en maatschappelijk opzicht.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de NAP, schrijft u zich hier dan in!

Blijf op de hoogte!

Volg ons op LinkedIn en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en bijeenkomsten.

Volg ons

Close