KENNISNETWERKEN - KENNIS DELEN EN VERMENIGVULDIGEN

NAP is een netwerk van bedrijven in de procesindustrie en stelt zich tot doel de waardeketen, bestaande uit plant owners, ingenieursbureaus en toeleveranciers te versterken.

Kennisnetwerken - kennis delen en vermenigvuldigen

Auteur bureau NAP ISBN 978-90-9021733-8

De noodzaak van kennisdelen - ook in de procesindustrieketen - is een triviaal gegeven. Echter, in de praktijk blijkt dit vaak lastig te zijn, mede omdat een goede kennisnetwerkinfrastructuur met een goed werkend kennisnetwerk ontbreekt. Deze publicatie - voortgekomen uit het 'Zeist 5' project van NAP (2007) - beschrijft de randvoorwaarden waaraan een kennisnetwerk moet voldoen om efficiënt en effectief kennis te kunnen delen. Hierbij wordt ook gekeken naar bottlenecks in kennisdeling die in de praktijk vaak optreden en hoe deze op te lossen. 

kennisnetwerken
Gratis
Close