2x2 - YOUR CHOICE FOR PROJECTS, TWICE AS COST EFFECTIVE, TWICW AS FAST

NAP is een netwerk van bedrijven in de procesindustrie en stelt zich tot doel de waardeketen, bestaande uit plant owners, ingenieursbureaus en toeleveranciers te versterken.

2x2 - Your choice for projects, twice as cost effective, twice as fast

Auteur bureau NAP

In dit rapport wordt een nieuwe projectenaanpak voor investeringsprojecten in de procesindustrie gelanceerd om tot een superieure projectperformance te komen. Deze aanpak leidt tot een twee keer snellere en twee keer meer kosteneffectievere realisatie van projectresultaten, vergeleken met wat in de industrie tot nu toe gebruikelijk was.

Afhankelijk van het type project kunt u kiezen uit een subset van in het boek beschreven best practices en methodieken. Ook leest u op welke cruciale succesfactoren u zou moeten sturen, en welke randvoorwaarden daar bij horen, om tot een '2x2' resultaat te komen.

2x2
€ 20,00
Close